Aktuality

NOVINKA – STAN PRO NOČNÍ JÍZDY

Na počátku všeho bylo open-air kino. Neboli letní kino.

KDO DO POROT 53. ZFF

Nemyslete si, známí lidi nejezdí na ZFF jen proto, aby se ukázali!

NOVÉ SEKCE ZFF

Výrazného oživení se dočkala také programová část ZLÍN FILM FESTIVALU.

KDO OBDRŽÍ GRAND PRIX ZFF?

Předně, bylo by chybou zaměňovat Uznání za dlouhodobý tvůrčí přínos ve filmové tvorbě pro děti a mládež s cenou Grand Prix ZFF!

PŘIJEDE KINEMATOVLAK I K VÁM?

Jít v rámci ZLÍN FILM FESTIVALU na filmové představení ve Znojmě? V Aši? V Bruntále? V Trhových Svinech? Ano, tohle vše je klidně možné v rámci letitého projektu ZFF a Českých drah, jenž nese název KINEMATOVLAK!