26/5 — 1/6/2022
62. mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež

Filmové sekce

Filmový program je tvořen třemi základními programovými bloky a jejich sekcemi, jejichž přehled je pevně zakotven ve statutu festivalu. Základní struktura filmového programu je ustálená a vychází ze samotné podstaty festivalu pro děti a mládež. V oblasti mimosoutěžních sekcí je obsahová náplň každoročně drobně upravována tak, aby reagovala na aktuální témata či trendy. Zlín Film Festival je zcela unikátním počinem na půdě ČR, svým rozsahem, historií a tradicí nemá obdoby ani v Evropě. 

Programová struktura má jasně a srozumitelně nastaven profil festivalu: festival filmů, v nichž je v hlavní linii dítě a dospívající. V praxi to znamená, že festival téměř výhradně uvádí filmy PRO děti a mládež a O dětech a mládeži. Filmy o dětech & mládeži jsou určeny spíše rodičům, čímž festival zcela přirozeně naplňuje vizi být filmovým festivalem pro celou rodinu, navíc s unikátní přidanou hodnotou různorodosti kultur a tradic, kterou světová kinematografie nabízí. Nedílnou součástí dramaturgie je prezentace celosvětové filmové tvorby pro děti a mládež, její zpřístupnění dětskému divákovi a vytvoření nabídky kvalitní alternativy k běžně dostupnému audiovizuálnímu obsahu. Dětským divákům zpřístupňuje tituly, které vzhledem k teritoriálnímu, ale také vzhledem k nekomerčnímu zaměření nemají možnost jinde vidět. Zážitek z projekcí divákům umocňuje přítomnost zahraničních delegací a možnost setkání a diskusí s tvůrci. 

Důležitým aspektem je výchova dětí a mládeže k většímu rozhledunázorové toleranci a rovněž nastavení vnímání filmu jako média, které zprostředkovává generační, tvůrčí a sociální dialog.

SOUTĚŽNÍ SEKCE

  • Soutěžní filmy pro děti mají nejen kvalitně bavit a rozvíjet fantazii, ale i přinášet poznání o životě dětí v jiných koutech světa.
  • Ve filmech pro dospívající a starší mládež se věnujeme tématům hledání osobní a sociální identity dospívajících, ale i kvalitní zábavě na pozadí různých kultur, tradic a hodnot. 
  • Dětem i dospívajícím a jejich každodenním reálným radostem i starostem se věnujeme v sekci celovečerních dokumentárních filmů, která své pevné místo mezi soutěžemi našla v roce 2018 a je organizována společně s European Childrens Film Association (ECFA).
  • Krátké animované filmy do 15 minut jsou určeny dětem a prezentují současné trendy v celosvětové animované tvorbě.
  • Významné postavení má rovněž soutěžní sekce studentských filmů, do níž se každoročně přihlašuje více než 2000 filmů.

NESOUTĚŽNÍ SEKCE

  • Nezanedbatelnou částí festivalu je prezentace české filmové a televizní tvorby pro děti a mládež, která představuje, především pro zahraniční filmové profesionály (například z řad zástupců festivalů), ucelenou nabídku tuzemské tvorby v této oblasti za poslední rok.
  • Informativní sekce Panorama nabízí kolekci nejnovějších dětských a mládežnických titulů oceněných na jiných festivalech či filmů, které přinášejí „pouhou“ zábavu a radost a v běžné distribuci se k dětským divákům nedostanou.
  • Již třetím rokem festival nabízí přehlídku VR filmů, kterou každoročně doplňuje řada odborných přednášek a dalších doprovodných programů.

LIMITOVANÁ EDICE 2021: SLEDUJ KNIHU, ČTI FILM:

Tématem 61. ročníku festivalu bude literatura ve filmu.

Literatura je součástí kinematografie již od jejích prvopočátků. Už filmaři němé éry si knižní klasiku vybírali jako inspiraci pro své příběhy. K roku 2021 se pojí i výročí prvních filmových adaptací knih, které změnily jak filmový, tak čtenářský svět. Před 20 lety spatřily světlo filmového světa první díly sérií Harry Potter J. K. Rowlingové a Pán prstenů J. R. R. Tolkiena. V současné době, která literatuře mezi mladými příliš nepřeje, je snaha přiblížit prostřednictvím filmu ať už klasické či zcela neznámé literární poklady z celého světa mladé generaci, jedním ze základních cílů této sekce. Téma tak naváže na loňský úspěšný formát, který byl zaměřen na filmové triky a vědu a techniku.

Používáme soubory cookies

Soubory cookies využíváme k analýze návštěvnosti, zapamatování preferencí a zlepšování použitelnosti webu. Souhlas udělíte kliknutím na tlačítko "Souhlasím".

Nastavení Souhlasím

Souhlas můžete také odmítnout.