Filmové sekce

Posláním Zlín Film festivalu je prezentace současného světového filmu pro děti a mládež v ČR a jeho konfrontace s tuzemskou filmovou tvorbou pro mladé publikum. Důležitým aspektem festivalu je snaha mladé diváky nejen bavit a přinášet jim radost, ale také je prostřednictvím filmu vzdělávat, rozšiřovat jejich povědomí o okolním světě, rozvíjet estetické, sociální a morální cítění. 

Zlín Film Festival nabízí prostor pro prezentaci profesionálních i studentských děl. Je otevřenou platformou pro odborné semináře, diskuse a workshopy, jejíchž cílem je podpora, rozvoj, inspirace, srovnávání a reflexe nejmodernějších trendů ve filmové tvorbě pro děti a mládež.

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽE 

Festivalová soutěž je zaměřena na hrané snímky pro děti a mládež, evropské první filmy, animovanou tvorbu a studentský film. Hlavní dramaturgickou linií u soutěžích hraných filmů tvoří osobnost dítěte a mladého člověka. Soutěžní filmy pro děti mají nejen kvalitně bavit, ale i přinášet poznání o životě dětí v jiných koutech světa. V sekcích věnovaných mládeži a v evropských debutech se věnujeme problematice mladého člověka v různých životních situacích. Jejich smyslem je poznávání, reflexe současného světa mladých lidí, nacházení sama sebe.  Krátké animované filmy do 15 minut jsou určeny dětem a prezentují současné trendy v celosvětové animované tvorbě. Významné postavení má rovněž sekce studentských filmů, která našla své trvalé místo na festivalu věnovanému mladým lidem. Počet přihlášených filmů do této sekce v posledních letech přesahuje 2000. 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ CELOVEČERNÍCH HRANÝCH FILMŮ PRO DĚTI
Základní kámen festivalového filmového programu s 8 celovečerními filmy pro děti do 12 let. Hlavním kritériem pro výběr filmů je osobnost dítěte. Soutěžní filmy mají především kvalitně bavit.
Hlavní ceny:
Zlatý střevíček - za nejlepší hraný film pro děti
Cena města Zlína - za nejlepší dětský herecký výkon v kategorii hraného filmu pro děti 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ CELOVEČERNÍCH HRANÝCH FILMŮ PRO MLÁDEŽ
Základní kámen festivalového filmového programu s 8 celovečerními filmy pro mládež od 12 let. Hlavním kritériem pro výběr filmů je osobnost dospívající mládeže. Soutěž se věnuje problematice mladého člověka v různých životních situacích. Jejich smyslem je poznávání, reflexe současného světa mladých lidí, nacházení sama sebe.
Hlavní ceny:
Zlatý střevíček - za nejlepší hraný film pro mládež
Cena Miloše Macourka - za nejlepší mládežnický herecký výkon v kategorii hraného filmu pro mládež 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ KRÁTKÝCH ANIMOVANÝCH FILMŮ PRO DĚTI
V sekci soutěží 60 krátkých animací pro děti natočené profesionály.
Hlavní ceny:
Zlatý střevíček - za nejlepší animovaný film
Cena Hermíny Týrlové - cena pro mladého tvůrce do 35 let 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ CELOVEČERNÍCH HRANÝCH EVROPSKÝCH DEBUTŮ
V sekci soutěží každoročně 10 celovečerních debutů evropských režisérů. Hlavnm kritériem pro výěr filmů do této kategorie je neotřelý pohled mladých tvůrců na současný svět.
Hlavní cena:
Cena Evropa – za nejlepší evropský debut 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŽ STUDENTSKÝCH FILMŮ ZLÍNSKÝ PES
Mezinárodní soutěž krátkých studentských filmů je rozdělena do třech kategorií – animace, hraný film a dokument.
Hlavní cena:
Cena za TOP film Zlínského psa, jehož režisér bude odměněn cenou 1000 EUR.

INFORMATIVNÍ SEKCE

Mimosoutěžní sekce kopírují nastavenou dramaturgickou linii – totiž dítě a mladého člověka v hlavní roli. Informativní sekce Panoráma nabízí kolekci snímků oceněných na jiných festivalech nebo snímků jinak zajímavých, resp. přinášejících nové a neotřelé pohledy na život dítěte a mladistvého. Smyslem nesoutěžní sekce je mezinárodní přehlídka kvalitní filmové tvorby pro děti a mládež za poslední rok a je rovněž alternativou k dostupné komerční nabídce. Tedy vidět něco, k čemu se běžný divák nedostane. Nezanedbatelnou částí festivalu je prezentace české filmové tvorby, která prostřednictvím ZFF nachází uplatnění na dalších festivalech ve světě. Snahou dramaturgů je podpora účasti českých zástupců zejména v soutěžních kategoriích, prostřednictvím nichž se zvyšuje prestiž díla a šance na jeho uvedení v zahraničí. 

Mimosoutěžní sekce nabízí rovněž prostor ke každoročním osvěžením v podobě profilových či retrospektivních sekcí. V nadcházejícím roce se diváci budou moci těšit na profil československé kinematografie pro děti a mládež v souvislosti se 100. výročím založením Československé republiky. Zaměříme se také na u nás méně známou rakouskou kinematografii pro děti a mládež. 

PANORAMA
Informativní sekce Panorama nabízí rozsáhlou kolekci snímků oceněných na jiných festivalech nebo snímků jinak zajímavých, resp. přinášejících nové a neotřelé pohledy na život dítěte a mladistvého. Podstatou nesoutěžní sekce je mezinárodní přehlídka kvalitní filmové tvorby pro děti a mládež za poslední rok. 

DNY EVROPSKÉ KINEMATOGRAFIE
Filmová dramaturgie této sekce má za úkol představit národní kinematografie v jejich celistvosti s důrazem na to nejlepší, co vzniklo v žánru dětského a mládežnického filmu. Za dobu své existence projekt představil kinematografie např. Velké Británie, Itálie, Irska, Dánska, Polska, Německa, Francie a Švédska. V roce 2018 se program zaměří na produkci Československa.

ČESKÁ FILMOVÁ A TELEVIZNÍ TVORBA
Nezanedbatelnou částí festivalu je prezentace české filmové tvorby, která tak nachází uplatnění na dalších festivalech ve světě. Snahou dramaturgů je podpora účasti českých zástupců zejména v soutěžních kategoriích, prostřednictvím nichž se zvyšuje prestiž díla a šance na jeho uvedení v zahraničí. 

DOKUMENTÁRNÍ FILM
Sekce věnovaná dokumentární tvorbě pro děti a mládež nebo postihující oblast problematiky dětí a mládeže. Poprvé bude tato sekce prezentována jako soutěžní a to v rámci the ECFA Doc Award, která věnuje pozornost evropským kvalitním dokumentům pro mladé publikum. 

YOUNG STARS
Součástí nesoutěžního programu bude i sekce Young Stars, ve které pravidelně představujeme mladé a nadějné herce, se kterými se mohou diváci ve Zlíně i osobně potkat.