Filmový program je tvořen třemi základními programovými bloky a jejich sekcemi, jejichž přehled je pevně zakotven ve statutu festivalu. Základní struktura filmového programu je ustálená a vychází ze samotné podstaty festivalu pro děti a mládež. V oblasti mimosoutěžních sekcí je obsahová náplň každoročně drobně upravována tak, aby reagovala na aktuální témata či trendy. Zlín Film Festival je zcela unikátním počinem na půdě ČR, svým rozsahem, historií a tradicí nemá obdoby ani v Evropě. 

Programová struktura má jasně a srozumitelně nastaven profil festivalu: festival filmů, v nichž je v hlavní linii dítě a dospívající. V praxi to znamená, že festival téměř výhradně uvádí filmy PRO děti a mládež a O dětech a mládeži. Filmy o dětech & mládeži jsou určeny spíše rodičům, čímž festival zcela přirozeně naplňuje vizi být filmovým festivalem pro celou rodinu, navíc s unikátní přidanou hodnotou různorodosti kultur a tradic, kterou světová kinematografie nabízí. Nedílnou součástí dramaturgie je prezentace celosvětové filmové tvorby pro děti a mládež, její zpřístupnění dětskému divákovi a vytvoření nabídky kvalitní alternativy k běžně dostupnému audiovizuálnímu obsahu. Dětským divákům zpřístupňuje tituly, které vzhledem k teritoriálnímu, ale také vzhledem k nekomerčnímu zaměření nemají možnost jinde vidět. Zážitek z projekcí divákům umocňuje přítomnost zahraničních delegací a možnost setkání a diskusí s tvůrci. 

Důležitým aspektem je výchova dětí a mládeže k většímu rozhledunázorové toleranci a rovněž nastavení vnímání filmu jako média, které zprostředkovává generační, tvůrčí a sociální dialog. 

SOUTĚŽE

  • Soutěžní filmy pro děti mají nejen kvalitně bavit a rozvíjet fantazii, ale i přinášet poznání o životě dětí v jiných koutech světa.
  • V mládežnické sekci a v evropských debutech se věnujeme tématům hledání osobní a sociální identity dospívajících, ale i kvalitní zábavě na pozadí různých kultur, tradic a hodnot. 
  • Dětem, mladým lidem a jejich každodenním reálným radostem i starostem se věnujeme v sekci dokumentárních filmů, která své pevné místo mezi soutěžemi našla v roce 2018 a je organizována společně s European Childrens Film Association (ECFA).
  • Krátké animované filmy do 15 minut jsou určeny dětem a prezentují současné trendy v celosvětové animované tvorbě.
  • Významné postavení má rovněž soutěžní sekce studentských filmů, do níž se každoročně přihlašuje více než 2500 filmů.

FESTIVAL CLASSICS

  • Nezanedbatelnou částí festivalu je prezentace české filmové a televizní tvorby pro děti a mládež, která představuje, především pro zahraniční filmové profesionály (například z řad zástupců festivalů), ucelenou nabídku tuzemské tvorby v této oblasti za poslední rok.
  • Informativní sekce Panorama nabízí kolekci nejnovějších dětských a mládežnických titulů oceněných na jiných festivalech či filmů, které přinášejí „pouhou“ zábavu a radost a v běžné distribuci se k dětským divákům nedostanou.
  • Nově pojmenovaná mimosoutěžní sekce Festival Gala má za úkol akcentovat festivalové premiéry, speciální projekce a zvláštní uvedení.

2020: NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI

Tato sekce si klade za cíl rozšíření obzorů malých a mladých návštěvníků v oblasti vědy a techniky. Filmy v ní budou dramaturgicky rozděleny do tří skupin:  dokumentární filmy o vědě a technice, hrané sci-fi filmy pro děti a mládež a sekce věnovaná filmovým trikům.

  • Série dokumentárních filmů prozradí mladému divákovi více o klíčových pojmech jako je vesmír, umělá inteligence, virtuální realita, počítačové hry či informační technologie. Vedle samotných filmů doplní tuto minisekci i odborné přednášky pro školy i pro veřejnost a pokusí se zodpovědět otázku, v čem nám naše životy technologie a technika ulehčují a naopak jaká nebezpečí nám od nich hrozí.
  • Minisekce vědeckofantastických hraných filmů pak má poskytnout mladému divákovi zábavu, dobrodružství, ale i ponaučení a rozšíření obzorů. Nejčastější téma setkání s mimozemskou civilizací doplní příběhy o robotech, objevování nových světů či alternativní budoucnosti. 

V roce 2020 by se dožil 100 let jeden z nejvýznamnějších průkopníků trikových filmů, americký filmař, výtvarník Ray Harryhausen, jenž stvořil jedinečné loutky z filmů Souboj Titánů, Jáson a Argonauti či Sedmá Sindibádova cesta. Současník Karla Zemana, od jehož narození letos uplyne 110 let, se stal inspirací pro režiséry Stevena Spielberga, Petera Jacksona, George Lucase, Tima Burtona a mnoho dalších. Sekcí Kouzlo filmových triků bychom rádi vzdali hold nejen jemu, ale i dalším tvůrcům speciálních efektů, kteří za pomoci nejnovějších technologií přináší divákům neuvěřitelné filmové zážitky.  Speciální projekce filmů jako např. Metropolis, 2001: Vesmírná odysea, Jurský park, Matrix či Gravitace budou doplněny o odborný úvod Kamila Fily a Borise Masníka.