30/5 — 5/6/2024
64. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MY ZFF
Stáhni si apku

Profil festivalu

Zlín Film Festival

Základní informace

Založen: 1961
Aktuální ročník: 64.
Termín konání: 30. 5. – 5. 6. 2024
Místo: Zlín, Mikulov a další města České republiky
Pořadatel: FILMFEST, s.r.o.
Návštěvnost 63. ročníku: 2.763 akreditovaných hostů celkem festivalový program navštívilo více než 120.000 osob

Soutěžní kategorie

 • Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro děti
 • Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro dospívající
 • Mezinárodní soutěž celovečerních filmů pro mládež
 • Mezinárodní soutěž krátkých animovaných filmů pro děti
 • Soutěž celovečerních evropských dokumentů pro mladé publikum
 • Mezinárodní soutěž studentských filmů Zlínský pes

Hlavní festivalové ceny

 • Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti
 • Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro dospívající
 • Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež
 • Zlatý střevíček za nejlepší krátký animovaný film pro děti
 • ECFA Doc Award za nejlepší evropský dokument pro mladé publikum
 • Zlínský pes – hlavní cena poroty za nejlepší studentský film (s finanční odměnou 1000 EUR)

ZLÍN FILM FESTIVAL – mezinárodní festival filmů pro děti a mládež je nejstarším festivalem svého druhu na světě, svým rozsahem, historií a tradicí nemá v mezinárodním měřítku obdoby. Nabízí ucelenou prezentaci současné celosvětové filmové tvorby pro děti a mládež a programová struktura má jasně a srozumitelně nastaven profil: festival filmů, v nichž je v hlavní linii dítě a dospívající. Dětským divákům zpřístupňuje tituly, které vzhledem k teritoriálnímu původu, ale také vzhledem k nekomerčnímu zaměření nemají možnost jinde vidět. Každoročně uvádí téměř 300 filmů z téměř 50 zemí, které doprovází filmové delegace z celého světa. Je přirozeným centrem pro mezinárodní networking v oblasti filmu pro děti a mládež, kam mimo filmové delegace míří také profesionálové z řad distributorů, sales agentů a zástupců festivalů. Zlín Film Festival je také spolupořadatelem a partnerem významných mezinárodních aktivit. Zlín Film Festival je dlouholetým aktivním členem European Children's Film Association (ECFA) a od roku 2021 rovněž členem European Children’s Film Festival Network. Tradiční součástí festivalu je také rozsáhlý a propracovaný systém doprovodných aktivit, který podporuje a navazuje na filmový program s cílem otevřít festival široké veřejnosti. Od roku 2010 přesahuje návštěvnost festivalu 100.000 dětí i dospělých.

Festivalové ceny

Zlatý střevíček

Zlatý střevíček

Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro děti
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro dospívající
Zlatý střevíček za nejlepší celovečerní film pro mládež
Zlatý střevíček za nejlepší krátký animovaný film pro děti

Zlaté jablko - divácká cena

Zlaté jablko - divácká cena

Cena města Zlína divácky nejúspěšnějšímu
celovečernímu filmu pro děti, dospívající a mládež

Cena Karla Zemana

Cena Karla Zemana

cena poroty za vizuální ztvárnění filmu
v kategorii celovečerního filmu pro děti

Zlínský pes

Zlínský pes

Cena za nejlepší studentský film

Cena diváků ČT:D

Cena diváků ČT:D

Cena nejúspěšnějšímu animovanému filmu

Bohatá historie zlínského festivalu

ZLÍN FILM FESTIVAL patří k nejstarším festivalům svého druhu na světě. To, že takový druh filmové přehlídky vznikl právě ve Zlíně není vůbec náhoda. Založení tradice pravidelné filmové přehlídky ve Zlíně bylo logickým vyústěním snah zdejších filmařů o prezentaci vlastní tvorby i v domácích podmínkách. První ročník festivalu v roce 1961 se konal přesně 20 let od uskutečnění jiné zlínské filmové přehlídky, kterou byly Filmové žně (nebo též Zliennale). Ačkoliv se tyto předchůdkyně pozdějších zlínských filmových festivalů konaly ve válečných letech 1940 – 1941, přitahovaly na sebe značnou pozornost diváků i samotných tvůrců. Filmové žně ozdobila svou přítomností většina hvězd tehdejší mezinárodně úspěšné české a slovenské kinematografie. Hlavní program hostilo zlínské Velké kino s tehdy největším kinosálem ve střední Evropě. Kapacita budovy byla v té době více než 2.500 diváků!  

Zlín s filmem spojuje především silná historie filmových ateliérů ve Zlíně, které byly založeny v roce 1936 z popudu Jana Antonína Bati jako studio pro tvorbu reklamních snímků obuvnického impéria Baťa. O rozvoj umělecké filmové tvorby ve Zlíně se mimo jiných významně zasloužil režisér a scénárista Elmar Klos, který získal spolu s Jánem Kadárem za snímek Obchod na korze Oskara za nejlepší cizojazyčný film roku 1965. Dětskému filmu se filmové studio ve Zlíně věnovalo již od začátku čtyřicátých let. Postupem doby se ze zlínských atelierů stalo nejvýznamnější centrum filmové tvorby pro děti v tehdejším Československu. Byly zde natočeny stovky hraných, animovaných i kombinovaných filmů. Mnohé z nich získaly prestižní ocenění či dokonce, jako v případě Karla Zemana, světovou proslulost. Vedle Zemana se do dějin světové kinematografie zapsali další ve Zlíně působící tvůrci: Hermína Týrlová, další oskarový filmař Alexander Hackenschmied, Břetislav Pojar, Josef Pinkava a další.

A právě spojení filmové a filmařské tradice dává zlínskému festivalu punc jedinečnosti. Na místě s tak jedinečnou historií totiž každoročně dochází k propojení dvou pólů filmového světa: diváckého a tvůrčího.

Cesta do pravěku (1955)

Cesta do pravěku (1955)

Poklad ptačího ostrova (1952)

Poklad ptačího ostrova (1952)

Ukradená vzducholoď (1966)

Ukradená vzducholoď (1966)

Vánoční sen (1945)

Vánoční sen (1945)

Vánoční sen (1945)

Vánoční sen (1945)

Vynález zkázy (1958)

Vynález zkázy (1958)

Vynález zkázy (1958)

Vynález zkázy (1958)