30/5 — 5/6/2024
64. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL FILMŮ
PRO DĚTI A MLÁDEŽ
MY ZFF
Stáhni si apku

Filmové sekce

Programová struktura festivalu má jasně a srozumitelně nastaven profil: festival filmů, v nichž je v hlavní linii dítě a dospívající. V praxi to znamená, že festival téměř výhradně uvádí filmy PRO děti & mládež a O dětech & mládeži. Filmy o dětech & mládeži jsou určeny spíše dospělému divákovi, čímž festival zcela přirozeně naplňuje vizi být filmovým festivalem pro celou rodinu, navíc s unikátní přidanou hodnotou různorodosti kultur a tradic, kterou světová kinematografie nabízí. Důležitým aspektem je výchova dětí a mládeže k většímu rozhledu a názorové toleranci a rovněž nastavení vnímání filmu jako média, které zprostředkovává generační, tvůrčí a sociální dialog.

Filmový program je tvořen dvěma základními programovými bloky a jejich sekcemi, jejichž přehled je pevně zakotven ve statutu festivalu. Základním pilířem programové struktury jsou soutěžní sekce zahrnující celovečerní filmy, krátké animované a studentské filmy a celovečerní dokumenty. V oblasti mimosoutěžních sekcí je obsahová náplň každoročně drobně upravována tak, aby reagovala na aktuální témata či trendy.

Hlavní obsahovou linii v soutěžích tvoří dítě a dospívající v různých životních situacích. 

SOUTĚŽE

  • Soutěžní filmy pro děti mají nejen kvalitně bavit a rozvíjet fantazii, ale i přinášet poznání o životě dětí v jiných koutech světa.
  • Ve filmech pro dospívající a starší mládež se věnujeme tématům hledání osobní a sociální identity dospívajících, ale i kvalitní zábavě na pozadí různých kultur, tradic a hodnot.
  • Dětem i dospívajícím a jejich každodenním reálným radostem i starostem se věnujeme v sekci celovečerních dokumentárních filmů, která své pevné místo mezi soutěžemi našla v roce 2018 a je organizována společně s European Childrens Film Association (ECFA).
  • Krátké animované filmy do 15 minut jsou určeny dětem do 12 let a prezentují současné trendy v celosvětové animované tvorbě.
  • Významné postavení má rovněž soutěžní sekce studentských filmů, do níž se každoročně přihlašuje více než 2000 filmů.

NESOUTĚŽNÍ SEKCE

  • Nezanedbatelnou částí festivalu je prezentace české filmové a televizní tvorby pro děti a mládež, která představuje, především pro zahraniční filmové profesionály (například z řad zástupců festivalů), ucelenou nabídku tuzemské tvorby v této oblasti za poslední rok.
  • Informativní sekce Panorama a Za horizontem dětství nabízí kolekci nejnovějších dětských a mládežnických titulů oceněných na jiných festivalech či filmů, které přinášejí „pouhou“ zábavu a radost a v běžné distribuci se k festivalovým divákům nedostanou.
  • Již pátým rokem festival nabízí přehlídku VR filmů, kterou každoročně doplňuje řada odborných přednášek a dalších doprovodných programů.
  • Nově jsme v loňském roce zařadili sekci Evropský web seriál pro mladé publikum.