Zpět

Sekce: Film Industry

Média dětem, média s dětmi III.

St 30.05 | 10:00, Kongresové centrum Zlín

10.00-15.00, Kongresové centrum Zlín - Malý sál

Třetí ročník konference Média dětem, média s dětmi, pořádaný tradičně Radou pro rozhlasové a televizní vysílání, se tentokrát zaměří na vztah dětí a rozhlasového vysílání. Bude se zamýšlet nad tím, co rádio nabízí dnešním dětem, a to nejen jako posluchačům, ale také jako tvůrcům vlastního mediálního obsahu. Konference se pokusí zodpovědět na otázku, čím je specifická rozhlasová tvorba pro děti, co děti od poslechu rozhlasu očekávají a co jim přináší. Agentura IPSOS představí závěry studie Děti a rozhlas, která zjišťovala, zda je dnešní mladá generace vůbec ještě oslovována rozhlasovým vysíláním. Představitelé rozhlasových stanic seznámí hosty se svou dramaturgii a osvětlí, jakými pořady cílí na dětské a dospívající posluchače a jakými službami nabídku vysílání doplňují a ozvláštňují. V odpolední části konference samy děti pohovoří o vlastní rozhlasové tvorbě a o tom, proč je práce v rádiu těší. Jejich dospělí kolegové pak vysvětlí, jaký smysl má osobní zkušenost s mediální tvorbou v procesu mediálního vzdělávání. Závěr konference poskytne zamyšlení nad tím, jaká je budoucnost rozhlasového vysílání v konkurenci nových médií a zda má rozhlas šanci získat a udržet si mladé posluchače.