28/5 — 1/6 & 9 — 15/9/2021
61. mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež
23. 8. 2020

Rekordmanka v dražbě filmových klapek

Bronislava Paučková je dlouholetou dražitelkou filmových klapek, galeristkou a v současné době majitelkou 23 filmových klapek. Přečtěte si, co ji k neobvyklé zálibě přivedlo.

Co bylo prvním impulsem k tomu se do projektu Salon filmových klapek před řadou let zapojit a čím Vás projekt zaujal?

Prvním impulsem bylo setkání s paní Irenou Skaunicovou, produkční festivalu a projektovou manažerkou Salonu filmových klapek. Společně se zlínskou galeristkou Zuzanou Kamenskou mě jako galeristku oslovily a já jsem za to moc ráda. I letos, kdy se u nás v galerii Bohéma při putovní výstavě klapky vystavily před festivalem již po páté, jsem si vědoma toho, jaká je pro nás pocta, že jsme zařazeni do tohoto projektu. Pro Olomouc to zase vnímám jako prestižní záležitost, čehož je dokladem i velmi vysoká návštěvnost celé výstavy a letos na vernisáži i přítomnost našeho primátora Mgr. Miroslava Žbánka.

Klapky a jejich následná dražba se staly pro mě každoročním svátkem. Vidět na jedné výstavě díla tolika autorů, kteří se vždy musejí popasovat s limitujícím prostorem filmové klapky, je pro mě neskutečný zážitek a pokaždé se těším, co nového klapkaři, mezi nimiž mám za ta léta i mnoho přátel, zase vymyslí.

Pořizujete si klapky výhradně od Vašich oblíbených autorů, nebo se rozhodnete dražit konkrétní klapku na základě její podoby?

Většinou dražím „naše“ autory, spřízněné duše, které vystavujeme v našich olomouckých galeriích. Ale popravdě je to občas i trochu jinak. Někdy jdu cíleně po autorovi a někdy po klapce. Každá má trochu jiný příběh. Někdy je to autorem samotným, jindy zase okamžitým vzplanutím pro klapku. Jednu jsem třeba vydražila cíleně pro svou vnučku k jejímu narození. Letos to plánuji zopakovat.

Je pro Vás důležité mít z každého ročníku aspoň jednu klapku?

Pochopitelně. A to nejen pro vlastní potěchu, ale i pro to vědomí, že jsem mohla přispět na tvorbu mladých filmových tvůrců. Letos se chystám na dražbu již po páté v řadě a z každého ročníku mám hned několik klapek. Své favority, o které se v dražbě pokouším, si vytipuji už předem na putovní výstavě u nás v Olomouci. Od jedné autorky mám již dokonce čtyři klapky. Budu mít štěstí i letos, co myslíte?

Necháváte si všechny Vámi vydražené klapky nebo některé darujete svým blízkým a přátelům?

Zatím jsem podarovala pouze dvě klapky mé vnučce. Ostatní jsou vystaveny v našem nejnovějším multifunkčním a galerijním prostoru Art Rubikon a některé mám vystavené u nás doma.

Salon filmových klapek je nedílnou součástí Zlín Film Festivalu. Chystáte se letos opět do Zlína a na co se nejvíce těšíte?

Do Zlína se určitě chystám a samozřejmě se i moc těším. Hlavně na všechna ta setkání, díky nimž je každý rok atmosféra festivalu tak přátelská a pochopitelně na spoustu filmů, které vždy shlédnu a na nově vydražené klapky, které doplní moji sbírku. Jsem ráda, že se podařilo festival i přes celou tu složitou situaci zorganizovat a chci také touto cestou organizátorům poděkovat, že to letos nevzdali a festival i putovní výstava se uskuteční v náhradních termínech. Jako bonus by Vám mohl každý výtvarník- klapkař přivézt nebo poslat jednu pomalovanou roušku. Případně by bylo fajn je pomalovat na místě.

Tak Vám držím palce!