14. 11. 2019

V rámci 60.ZFF bude udělena Filmová cena Technologické agentury ČR

Prezident ZFF Čestmír Vančura a výkonná ředitelka ZFF Jarmila Záhorová se ve čtvrtek 14. listopadu zúčastnili Dne Technologické agentury ČR, který vyvrcholil tradičním galavečerem a již sedmým předáváním cen nejlepším projektům aplikovaného výzkumu tentokrát v historické budově Národního muzea.

Během galavečera byla kromě jiného oznámena nová Filmová cena Technologické agentury ČR za „Za popularizaci vědy mezi mládeží“, která se bude vyhlašovat v rámci ZFF. Populárně vědecký film má totiž úzkou vazbu na zlínskou tvorbu, která byla zaměřena mimo jiné na populárně-vědecké a naučné filmy. Vyhlášení ceny má tedy za cíl nejenom popularizovat nové vědecké poznatky mezi mladou generací, ale také uctít a připomenout památku těch, kteří s populárně-vědeckým filmem určeným mladým lidem ve Zlíně začínali.