25. 2. 2013

ZLÍN FILM FESTIVAL MÁ PROGRAMOVOU ŘEDITELKU

Markéta Pášmová, do nedávné doby vedoucí programového oddělení a dramaturgyně ZLÍN FILM FESTIVALU, se nově stala jeho programovou ředitelkou.

Markéta Pášmová, do nedávné doby vedoucí programového oddělení a dramaturgyně ZLÍN FILM FESTIVALU, se nově stala jeho programovou ředitelkou. Jak už vedení festivalu na podzim roku 2012 oznámilo, nedošlo tak po Petru Kolihovi k obsazení pozice uměleckého ředitele, ale k celkové změně struktury v rámci programového oddělení i mimo něj.

Markéta Pášmová má pro pozici programové ředitelky hned několik předpokladů. Nejenže pochází z filmařské rodiny, ale na ZLÍN FILM FESTIVALU se podílí již mnoho let a zná ho tak, jak jen málokdo.
Od roku 2004 zastávala pozici vedoucí programového oddělení a byla jedním z mála nejbližších spolupracovníků Petra Kolihy.

„Pozice programové ředitelky je pro mě výzva a radost zároveň! S Petrem Kolihou jsem pracovala 10 let
a za tu dobu se člověk leccos naučí a pochopí. Navíc jsem sama máma, takže mám k dětské duši poměrně blízko. Samozřejmě mám se svým týmem nové plány, jistě ale nebudeme bořit fungující a prověřenou strukturu festivalu. Zákonitě však do výběru filmů vneseme něco nového, osobitého, promítne se tam možná i generační posun,“ vyjádřila se ke své nové funkci Markéta Pášmová.

Ta již od konce minulého roku pracuje na krocích, které podpoří stávající programovou strukturu festivalu v nových směrech, ale zároveň upevní jeho tradiční koncept.

Rádi bychom pevněji profilovali jednotlivé kategorie, uvedeme dvě zcela nové sekce, oživili jsme soutěžní kategorii studentských filmů. Festival se ale nebude rozrůstat rozsahově, nové sekce tak nahradí některé starší. Určitě se nebudeme dětskému světu vzdalovat, naopak vždy budu upřednostňovat filmy, které jsou pro děti, a nikoliv pouze o dětech. Zkrátka zlínský festival bude pokračovat v nastaveném směru, jen s novým vánkem. Já se velmi těším a jsem zvědavá, jak náš vklad budou hodnotit diváci,“ doplnila Pášmová.

Výkonný ředitel Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně Zdeněk Skaunic pak k volbě Markéty Pášmové na post programové ředitelky uvedl: „Volba je to přirozená a bezesporu správná.
Za roky působení v programovém oddělení ví o zlínském festivalu úplně vše. Rovněž tak sledování celosvětové tvorby pro děti a mládež po dobu téměř 10 let, vztahy s organizátory obdobných festivalů ve světě a v neposlední řadě vybudované kontakty ji opravňují tento post zastávat a kvalitně jej naplňovat.“


Programová ředitelka zodpovídá za obsah filmového programu festivalu a je samozřejmě také jedním z dramaturgů aktivně se podílejících na výběru filmů.

 

Mgr. Markéta Pášmová (1975) se narodila ve Zlíně a vystudovala Filozofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně.

Pochází z filmařské rodiny, a snad proto po absolutoriu vedly její kroky logicky na „zlínský kopec snů“.
Na půdě festivalu nejprve pracovala pod vedením tehdejšího programového ředitele Pavla Melounka, poté patřila dlouhá léta k blízkým spolupracovníkům uměleckého ředitele Petra Kolihy. Od roku 2004 byla v pozici vedoucí programového oddělení. Pro ZLÍN FILM FESTIVAL připravuje sekce věnované československé a evropské kinematografii. Od ledna 2013 je programovou ředitelkou. Je vdaná a má šestiletého syna Matěje.