26/5 — 1/6/2022
62. mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež

Film Industry 2016

FILM INDUSTRY je volně přístupný program nejen pro filmové profesionály, který probíhá každý den festivalu v Malém sále Kongresového centra ve Zlíně. Zahrnuje prezentace, přednášky, konference, setkání a diskuse. V kategorii Work in Progress se věnuje připravovaným filmům v různých fázích výroby.

PÁTEK 27/5

10.30 – 12.00 hod: Ahoj, kotě. / Prezentace /

První oficiální představení projektu zaměřeného na rizikové chování dětí v prostředí internetu, který připravil odborný tým Univerzity Palackého v Olomouci ve spolupráci se studenty Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. Pět animovaných klipů upozorňujících například na hrozbu kyberšikany vzniklo pod hlavičkou E-Bezpečí. E-Bezpečí je celorepublikový projekt zaměřený na prevenci, vzdělávání, výzkum, intervenci a osvětu spojenou rizikovým chováním na internetu a souvisejícími fenomény. www.e-bezpeci.cz

17.00 – 18.00 hod: Zlínský kreativní klastr / Prezentace /

Prezentace aktivit Zlínského kreativního klastru. Klastr sdružuje firmy a organizace působící v regionu v oblasti kreativních průmyslů. Zaměřuje se především na obory design, audiovize, marketingové komunikace, architektura a kultura. Cílem aktivit klastru je naplňování vize města lína
a Zlínského kraje jako jednoho z významných center kreativních průmyslů nejen v České republice, ale i za jejími hranicemi. Aktivity klastru a jeho novou vizuální podobu představí viceprezident klastru Jan Blažek a člen výkonné rady Richard Vodička.

18.30 – 19.30 hod: Slizký případ, režie: Petr Babinec / Work in Progress /

Prezentace připravovaného transmediálního projektu Slizký případ. Jde o animovaný detektivní film odehrávající se v českém lese. Skupina vyšetřovatelů se snaží odhalit slizké tajemství a zachránit kouzelný les! Cílem prezentace je mimo jiné snaha o rozvoj regionální filmové výroby ve Zlínském kraji či pokus o vytvoření mezinárodní koprodukční sítě animačních studií, která bude využitelná i na budoucí projekty.

SOBOTA 28/5

14.00 – 17.30 hod: Kino za školou / Konference /

Konference o filmové výchově organizovaná Kanceláří Kreativní Evropa – Média a Národním filmovým archivem. Jaká je koncepce zavádění filmové a audiovizuální výchovy do škol? Jaké jsou představy a možnosti učitelů? Jaké kompetence žáků je třeba naplnit? Může kino roniknout do školy, najít toho správného učitele a motivovat ho ke spolupráci? Jak mohou učitelé ze školy ovlivňovat program místního kina? Co žákům a studentům pouštět a co jim k tomu říkat? Kde mohou kina získat finance na filmové dílny pro děti? Možnosti tu jsou, přijďte sdílet své zkušenosti a nechat se inspirovat!

NEDĚLE 29/5

14.00 – 16.00 hod: Digitální restaurování českého filmového dědictví / Seminář, přednáška /

Přednáška k projektu Digitální restaurování českého filmového dědictví. Co je to digitální restaurování? Proč je vůbec nutné digitalizovat filmy, které vznikly na filmový materiál a dodnes na něm existují? A co si představit pod pojmem digitální kino? Jeanne Pommeau, Tereza rodlová a David Ernst z Národního filmového archivu představí projekt Digitální restaurování českého filmového dědictví, v rámci kterého bylo v průběhu loňského a letošního roku restaurováno celkem čtrnáct filmů či filmových programů. Na konkrétních příkladech představí nejen metody a postupy digitálního restaurovaní, ale také otázky a dilemata, která se s digitalizací pojí. Přednášku budou doprovázet detailní ukázky z nedávno dokončených digitálně restaurovaných filmů.

17.00 – 19.00 hod: Festival Community / Setkání, diskuse /

Otevřené setkání zástupců filmových festivalů se zaměřením na děti a mládež, ale také tvůrců přítomných na festivalu.

PONDĚLÍ 30/5

10.00 – 13.30 hod: Soutěž o finanční podporu audiovizuálních a vizuálních projektů / Prezentace /

Finální prezentace nejúspěšnějších projektů před odbornou porotou. Mezi vítěze soutěže bude rozdělen výtěžek z aukce 19. ročníku Salonu filmových klapek. Organizátorem projektu je Nadační fond FILMTALENT ZLÍN.

14.00 – 18.00 hod: Duhová kulička / Konference /

Otevřená konference o filmovém marketingu, série prezentací a přednášek. Prezentovány budou reklamní kampaně k českým filmům a mluvit se bude třeba o marketingu filmů z Hollywoodu. Podrobný rozpis prezentací a přednášek najdete na webu: www.duhovakulicka.cz

18.30 – 19.30 hod: Hurvínek a kouzelné muzeum, režie: Martin Kotík / Work in Progress /

Oficiálního představení nového rodinného celovečerního animovaného 3D filmu vyráběného v mezinárodní koprodukci se ujme režisér Martin Kotík, německý producent Igor Fürnberg a nebude chybět ani ředitelka Divadla S+H paní Helena Štáchová. „Hurvínek a kouzelné muzeum" je největší animovaný projekt ve střední i východní Evropě. V rámci představení filmu se můžete těšit nejen na informace a detaily výroby v podmínkách mezinárodní koprodukce, ale uvidíte také první ukázky zpracování filmu. Díky nejmodernějším technologiím a napínavému kčnímu dobrodružství tak tradiční čeští hrdinové ožívají v nové filmové podobě.

ÚTERÝ 31/5

10.00 – 18.00 hod: Duhová Kulička / Konference /

Otevřená konference o filmovém marketingu, série prezentací a přednášek. Prezentovány budou reklamní kampaně k českým filmům a mluvit se bude třeba o marketingu filmů z Hollywoodu. Podrobný rozpis prezentací a přednášek najdete na webu: www.duhovakulicka.cz

18.30 – 19.30 hod: Jánošík, režie: Jan Hubáček / Work in Progress /

Prezentace připravovaného dokumentárního filmu a cross – media projektu Jánošík. Juraj Jánošík (*1688 - †1713) se stal legendárním zbojníkem ve čtyřech různých zemích. Přesto ještě nikdo nepátral po jeho osudu tak pečlivě, aby prověřil všechny dostupné indicie a prameny. Začínáme novou etapu historického výzkumu, zachycenou prvním celovečerním dokumentárním filmem a navíc i cross – media projektem. V této internetové aplikaci bude „divák“ sledovat životní příběh Jánošíka interaktivně, bude moci zasáhnout do děje, sám si zvolit objem a druh informací, interagovat s postavami i s jinými online uživateli. Mobilní připojení pak umožní přístup k aplikaci i přímo z terénu v krajině okolo rodné Terchové (okres Žilina) a nabídne tak další netušené možnosti. Cílem ale není jen film a webová aplikace. Jde o doplnění bílých míst v historii a osvětlení současné podoby jánošíkovské legendy.

STŘEDA 1/6

10.00 – 16.00 hod: Média dětem, média s dětmi / Konference /

Konference organizovaná Radou pro rozhlasové a televizní vysílání. Zaměří se na problematiku rozhlasového a televizního vysílání pro děti, na ochranu dětí před rizikovými mediálními obsahy a rovněž na audiovizuální tvorbu vytvářenou samotnými dětmi. Zvláštní pozornost pak bude věnována problematice mediální gramotnosti. Konference je určena především pro odbornou veřejnost z oblasti médií, pro představitele státní správy, zejména pak pro zástupce zainteresovaných ministerstev (MŠMT, MK), ale rovněž pro pedagogy zaměřující se na mediální výchovu.

16.00 – 17.00 hod: Pirátské vysílání / Prezentace /

Představení nově vzniklého pořadu České televize, který zábavnou formou uvádí diváky ve věku 8 až 12 let do témat mediální gramotnosti. Trojice pirátů - Boris, Doris a Hugo - se za pomoci dokonalého programu, kterému říkají Počítač, nabourávají do vysílání ČT:D. Přerušují stále jeden a tentýž pořad - pohádkové čtení pro děti. Ve třinácti dílech piráti proberou mediální stereotypy, rozdíl mezi skutečným světem a tím ukazovaným v médiích i to, jakými prostředky nás média ovlivňují. Mediální témata rozehrávají v krátkých scénkách, do kterých je přenáší  počítač. A tak se z pirátů mimo jiné stanou první egyptští tvůrci reklamy, posádka vesmírné seriálové lodi Backspace nebo aktéři počítačové hry. Režie: Karolína Zalabáková, Jan Bártek, Ladislav Cmíral

ČTVRTEK 2/6

10.00 – 12.00 hod: First Film Desk / Setkání, diskuse /

Diskusní platforma debutujících režisérů o úskalích realizace celovečerního debutu. Mezinárodního setkání budou účastni režiséři a producenti, jejichž první film je součástí oficiálního programu Zlín Film Festivalu. Otevřená moderovaná diskuse se zajímavými příklady a podněty ze zahraničí.

13.00 – 17.00 hod: Děti a mládež v digitálním věku: Budoucí role televize / Konference /

Mezinárodní konference organizovaná Českou televizí. Zaměří se na témata vzájemného porovnání přístupu televizí v evropských zemích. Diskutovanými tématy budou mediální prostor, obsah a formát televizního vysílání v České republice a v zahraničí.
Na konferenci vystoupí:
Petr Koliha – výkonný ředitel ČT :D
Kateřina Kalistová – náměstkyně ministra kultury ČR
Alice Webb – ředitelka BBC Children’s / Velká Británie
Thomas Grond – manažer EBU (Evropská vysílací unie) pro oblast mladého publika / Švýcarsko
Bill Malone – vedoucí programu RTÉ2 / Irsko
Moderuje Jakub Železný.

18.30 – 19.30 hod: Mějme dítě / Seminář, přednáška /

Klinika reprodukční medicíny a gynekologie Zlín společně se studenty Ústavu marketingových komunikací UTB představí kampaň, která má přesvědčit mladé páry, aby neodkládaly početí prvního dítěte.
Přednášejí: MUDr. David Rumpík, předseda Sekce asistované reprodukce České gynekologické a porodnické společnosti ČLS JEP a ředitel kliniky reprodukční medicíny a gynekologie Zlín, doc. Mgr. Ing. Olga Jurášková, Ph.D., ředitelka Ústavu marketingových komunikací, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, studenti Ústavu marketingových komunikací, Fakulta multimediálních komunikací, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně.

PÁTEK 3/6

10.00 – 12.00 hod: Nová, chytrá a ekonomická řešení pro film a video / Prezentace /

Worskhop organizovaný společností Europe Media Nest s.r.o. pro studenty audiovize. Na workshopu společnost představí svoji dosavadní spolupráci se studenty filmových oborů a nejmodernější techniku a technologii pro nízkorozpočtové natáčení s profesionální kvalitou výstupu.

16.00 – 17.30 hod: Paul Wells: masterclass / Setkání, diskuse /

Masterclass s profesorem Paulem Wellsem, ředitelem Akademie animace na Loughborough University a předsedou Association of British Animation Collection. Paul Wells je významným teoretikem v oblasti animace, je autorem řady studií, publikací a knih, z nichž nejznámější jsou například Understanding Animation, The Animated Bestiary či Animation, Sport and Culture.