Dítě v krizi 2018

Jubilejní XX. ročník semináře Dítě v krizi –„Společně pro radostné dětství …“, akreditace MŠMT ČR Č.j.:21323/2017-2-884, proběhne ve dnech 29. – 30. května 2018.

Pozor, seminář bude v úterý a ve středu. V minulých letech bývaly semináře v pondělí a v úterý, proto je stejné datum konání semináře jako v roce 2017.

Seminář je tradiční součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU, je bez účastnického poplatku a nikdo z lektorů ani organizátorů nedostává žádný honorář. Jedná se o velkou charitativní akci. Ze zpětných dotazníků vyplývá kladné hodnocení a stálý zájem účastníků o danou problematiku, což je hlavním důvodem pro uspořádání dalšího ročníku.

Cílem je podporovat multidisciplinární spolupráci v problematice ochrany dítěte nejenom na místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu.

Děkuji všem lektorům, společnostem, firmám a přátelům za veškerou báječnou spolupráci v rámci příprav i vlastní realizace nejenom všech dosavadních seminářů, ale i toho letošního. Velmi si toho vážím.
Bližší informace o semináři budeme průběžně doplňovat v průběhu následujících měsíců.

Těším se na setkání s Vámi.

PaedDr. Lenka Kubrichtová
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o. 
Akreditace MŠMT ČR. Č.j. 33109/2017-1

Dítě v krizi 2018 - POZVÁNKA
Dítě v krizi 2018 - MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ
Dítě v krizi 2018 - INFORMACE PRO MÉDIA


Dítě v krizi 2017 

Po předchozích úspěšných ročnících, byl i letos součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU seminář Dítě v krizi - „Dětský svět v souvislostech …“, Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 7491/2015-1-285. Jeho XIX. ročník proběhl ve dnech 29. - 30. května 2017. Je pro mě ctí, že kromě všech, kteří poskytují záštity semináři již mnoho let, a kterých si velmi vážím, převzala nad letošním seminářem také záštitu první dáma, manželka prezidenta České republiky, paní Ivana Zemanová. Umocňuje to důležitost a naléhavost problematiky, které se seminář věnuje již XIX. let. Zároveň si vážím a velmi mě těší, že spolu s dalšími pozvanými hosty zahájil seminář pan Čestmír Vančura, prezident ZLÍN FILM FESTIVALU.

Spolu s lektory a hosty semináře je v prezenčních listinách 157 podpisů, mezi nimi jsou i hosté ze Slovenska, kteří aktivně vystoupili v programu semináře. Ze zpětných dotazníků opět vyplývá kladné hodnocení a zaznívá potřeba dalších takových setkání.

Seminář připravuje KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o. ve spolupráci se společnostmi a institucemi: FILMFEST s.r.o., MŠMT ČR, MPSV ČR, MZ ČR, Zlínský kraj, Česká školní inspekce ČR, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Zlín, Česká televize, programový okruh pro děti ČT :D, David Vigner - filmový režisér a realizátor preventivních projektů, Prevalis, z. s., sekce podpory pohybu, zdraví a realizace výchovy ke zdraví (SPPZ), Interhotel Moskva Zlín, Tescoma s.r.o., Crystalis, s.r.o., LAPP KABEL s.r.o., VITAR, s.r.o., Nadační fond Albert, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Seznam.cz, a. s., OLMA, a.s., RACIO, s.r.o., VEST spol. s r.o., J. J. Darboven, s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., JaKu, s.r.o., květinářství Orchidej Zlín, SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc, Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987, Zlín, Park Atrium s.r.o. Praha a Učitelské noviny.

Dlouholetým partnerem akce je FILMFEST s.r.o., Zlínský kraj, Interhotel MOSKVA Zlín, JaKu, s.r.o., Crystalis, s.r.o., VITAR, s.r.o., a květinářství Orchidej Zlín. Hlavním partnerem byl letos Seznam.cz, a.s.
Záměrem bylo podívat se na dětský svět v širším kontextu, kdy život a svět vnímáme komplexně, v souvislostech, kde vše souvisí se vším, jedna reakce ovlivní další, vyvolává a nabízí různé možnosti řešení a další návazné reakce. Již Jan Ámos Komenský vyjádřil danou myšlenku slovy „Všichni na jednom jevišti velkého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče.“

Cílem bylo podporovat multidisciplinární spolupráci v problematice ochrany dítěte nejenom na místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu.

V rámci programu semináře se promítal v úterý 30. května 2017 odpoledne film JAKUB, který řeší problematiku domácího násilí. Po promítnutí proběhla beseda s odborníky, za přítomnosti pana režiséra Davida Vignera, který přijal také pozvání do Křesla pro hosta, které bylo v programu semináře první den odpoledne.

Ve středu 31. května 2017 se uskutečnila doprovodná akce semináře Dítě v krizi, divadelní inscenace #jsi_user, v sále Malá scéna, ZUŠ Štefáníkova 2987, Zlín, která řeší problematiku nebezpečí internetu a byla připravená ve spolupráci se Studiem Ypsilon, Praha a se společností Seznam.cz, a.s. Dopoledne se uskutečnila 2 představení určená pouze přihlášeným školám, s následnou besedou s odborníky a pozvanými hosty, vždy po každém představení, kterou shlédlo více než 510 žáků základních a středních škol. Inscenace byla i součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2017.

Podrobnější informace najdete v textu: INFORMACE PRO MÉDIA.

Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou a vlastní realizací semináře, jehož obsah je stále aktuální a zájem účastníků trvalý. Velmi si toho vážím.
Krásné léto.
PaedDr. Lenka Kubrichtová
organizátorka semináře
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.
Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 28 828/2012-25

Dítě v krizi 2017  - PODĚKOVÁNÍ
Dítě v krizi 2017 - PROGRAM
Dítě v krizi 2017 - INFORMACE PRO MÉDIA 
Inscenace #jsi_user - POZVÁNKA
Film JAKUB - plakát