Po předchozích úspěšných ročnících, byl i letos součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU jubilejní XX. ročník semináře Dítě v krizi – „Společně pro radostné dětství …“ , Akreditace MŠMT ČR Č. j.: 21323/2017-2-884, který proběhl ve Zlíně v Interhotelu Moskva ve dnech 29. – 30. května 2018. Cílem je podporovat multidisciplinární spolupráci v problematice ochrany dítěte nejenom na místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu.

Záštity nad seminářem přijali:
Ivana Zemanová, manželka prezidenta České republiky, Ministr zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor, Mgr. Petr Gazdík, člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství, Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mgr. Markéta Pášmová, umělecká ředitelka ZLÍN FILM FESTIVALU 2018, Doc. MgA. Petr Koliha, výkonný ředitel programového okruhu ČT :D. Patronem semináře byl Čestmír Vančura, prezident 58. ročníku ZLÍN FILM FESTIVALU 2018. Je pro mě ctí, že kromě všech, kteří poskytují záštity semináři již mnoho let, a kterých si velmi vážím, převzala již podruhé nad letošním seminářem také záštitu první dáma, manželka prezidenta České republiky, paní Ivana Zemanová. Umocňuje to důležitost a naléhavost problematiky, které se seminář věnuje již XX. let.

Těší mě a vážím si toho, že i letos seminář zahájili, pan Čestmír Vančura, prezident ZLÍN FILM FESTIVALU a patron letošního jubilejního XX. ročníku semináře. Spolu s ním seminář zahájili: umělecká ředitelka ZLÍN FILM FESTIVALU, Mgr. Markéta Pášmová, výkonná ředitelka ZLÍN FILM FESTIVALU, Jarmila Záhorová, členka Rady Zlínského kraje pro oblast sociálních záležitostí, neziskového sektoru a rodinné politiky, Michaela Blahová, rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., ministerský rada Oddělení základního vzdělávání MŠMT ČR, PaedDr. Miroslava Salavcová, zástupkyně ředitelky inspektorátu ČŠI ČR v Ústí n. Labem, Mgr. Hana Podešvová, výkonný ředitel programového okruhu ČT :D, Doc. MgA. Petr Koliha, ředitelka Národního institutu pro další vzdělávání (NIDV), Mgr. Helena Plitzová, vedoucí krajského pracoviště NIDV Zlín, Ing. Ladislava Hašková a PaedDr. Alena Gajdůšková, místopředsedkyně Výboru pro sociální politiku, PS Parlamentu ČR.

Seminář připravila společnost KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o. ve spolupráci se společnostmi a institucemi: FILMFEST s.r.o., MŠMT ČR, MPSV ČR, MZ ČR, Zlínský kraj, Česká školní inspekce ČR, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Zlín, Česká televize, programový okruh pro děti ČT:D, Nadace The Kellner Family Foundation, Prevalis, z.s., sekce podpory pohybu, zdraví a realizace výchovy ke zdraví (SPPZ), Interhotel Moskva a.s., Zlín, Tescoma s.r.o., Crystalis, s.r.o., VITAR, s.r.o., Nadační fond Albert, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Seznam. cz, a.s., Müller ČR/SR k.s., RACIO, s.r.o., J. J. Darboven, s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., JaKu, s.r.o., květinářství Orchidej Zlín, V_R_electrics, AGLO Trading, s.r.o., PEKÁRNA KRÁL s.r.o., SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc, Gymnázium a Jazyková škola Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734, Zlín a Učitelské noviny. Dlouholetým partnerem akce je FILMFEST s.r.o., Zlínský kraj, Interhotel MOSKVA Zlín, JaKu, s.r.o., Crystalis, s.r.o., VITAR, s.r.o., Seznam.cz, a.s. a květinářství Orchidej Zlín. Hlavními partnery byly letos společnost Seznam. cz, a.s. a  Nadace The Kellner Family Foundation. Všem patří velké poděkování.

Spolu s lektory a hosty semináře je v prezenčních listinách 181 podpisů, mezi nimi jsou i hosté ze Slovenska, kteří aktivně vystoupili v programu semináře. Ze zpětných dotazníků opět vyplývá velmi kladné hodnocení, což považuji za ocenění práce všech, kteří přispěli k realizaci letošního semináře. Ten je již  tradiční součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU, je bez účastnického poplatku a  nikdo z lektorů ani organizátorů nedostává žádný honorář, jedná se o velkou charitativní akci. Účastníci si zajišťují ubytování a stravování sami.

Velice mě těší a vážím si toho, že se první den semináře odpoledne uskutečnila předpremiéra filmu NA HORY, z produkce filmů Seznam se bezpečně. Film je o tom, co dětem může způsobit obyčejné brouzdání po internetu. A rodičům změnit život… Bezprostředně na projekci filmu navázalo i letos Křeslo pro hosta, kam přijali pozvání: Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost, Seznam.cz, a.s. a Lukáš Veřtát, představitel hlavní dětské role v daném snímku. Doprovodila ho jeho maminka, jejíž pohled doplnil, z pozice rodiče, pohled na danou problematiku. Film se setkal s velkou odezvou, řeší totiž velmi palčivé téma dnešní doby a ukazuje na co je potřeba dávat velký pozor z hlediska ochrany dětí v oblasti stále se rozvíjejících a měnících se komunikačních technologií.

Film NA HORY měl premiéru v rámci ZLÍN FILM FESTIVALU 2018 v úterý 29. května 2018, po koncertu Bena Cristovaa, který se konal pod záštitou semináře Dítě v krizi.

Ve středu 30. května 2018 dopoledne proběhla projekce filmu NA HORY pro žáky devátých ročníků základních škol a studenty středních škol v Multikině Golden Apple Cinema, Zlín, která byla připravená ve spolupráci se společností Seznam cz, a.s.. Každá trvala i s besedou 1,5 hodiny. Uskutečnila se dvě po sobě jdoucí filmová představení, vždy s následnou besedou s odborníky a pozvanými hosty, mezi nimiž byl i představitel hlavní dětské role – Lukáš Veřtát. Jeho povídání doplnil po odborné stránce Martin Kožíšek, manažer pro internetovou bezpečnost, Seznam.cz, a.s., Projekce byla doprovodnou součástí semináře Dítě v krizi a součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2018. Akce nebyla veřejná, byla určená jen přihlášeným školám a zhlédlo ji kolem 220 dětí. Těší mě, že se společnost Seznam cz., a.s., v rámci projektu Seznam se bezpečně, věnuje preventivním aktivitám dlouhodobě a bylo možné, v průběhu letošního semináře Dítě v krizi, představit veřejnosti i školám nový film z jejich produkce. Jsem ráda, že mohu „být“ u těchto aktivit, především proto, že se jedná vždy o komplexní uchopení daného tématu - promítnutí filmu, následná diskuse s diváky doplněná odborně správnými informacemi a příprava materiálů pro pedagogy. Z celé akce byla připravená reportáž do Zpráviček na ČT :D, odvysílaných  30. května 2018.                                                             

Letošní seminář se zaměřil svým obsahem i na problematiku zneužívání dětí v mezinárodním kontextu. Na druhý den semináře dopoledne byly připravené workshopy s tématikou: Dítě v situaci ohrožení, jejichž součástí bylo i seznámení s celoevropskou kampaní EUROPOLU proti zneužívání dětí online a promítnutí filmu #SayNo! (ŘEKNI NE). Film byl doplněn komentářem psycholožky, zástupkyně Policejního prezídia ČR a státní zástupkyně, což bylo účastníky semináře kladně hodnoceno. Evropský policejní úřad EUROPOL spustil danou kampaň, téměř před rokem, 17. června 2017. Vzhledem k naléhavosti tématu je však potřeba o něm stále hovořit a prezentovat ho s akcentem na aktuální situaci v dané oblasti.

I přesto, že je o seminář Dítě v krizi stále velký zájem a rok od roku se počet účastníků zvyšuje, což mě jako organizátorku velmi těší, rozhodla jsem se po 20ti letech daný seminář v této podobě ukončit. Odezva po tomto mém oznámení byla, aby vše dál pokračovalo. I já budu ráda, když „Dítě v krizi“ v příštím roce bude dál součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU, ale v jaké podobě, o tom již nyní přemýšlím. Přiznávám, že se již rýsuje nový formát daného projektu.

Ještě jednou moc děkuji a velmi si vážím všech, kteří mi s ochotou a vstřícností pomáhali po neuvěřitelně dlouhou dobu 20ti let s přípravou a vlastní realizací seminářů Dítě v krizi, ale velmi děkuji i partnerům, které jsem oslovila letos. Děkuji všem lektorům, společnostem, firmám a přátelům za veškerou dosavadní báječnou spolupráci a byla bych ráda, kdybychom mohli spolupracovat i nadále, v příštím roce ale již na jiné podobě projektu Dítě v krizi, ale opět v rámci ZLÍN FILM FESTIVALU.

Speciální poděkování patří především organizátorům ZLÍN FILM FESTIVALU, za jejich dlouholetou podporu, ochotu a vstřícnost, kdy seminář Dítě v krizi byl součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU a mé rodině.

Podrobnější informace a celkové zhodnocení semináře najdete v textu: INFORMACE PRO MÉDIA PO SEMINÁŘI.

Krásné léto.
PaedDr. Lenka Kubrichtová
organizátorka semináře
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.

Dítě v krizi 2018  - PODĚKOVÁNÍ
Dítě v krizi 2018 - PROGRAM
Dítě v krizi 2018 - INFORMACE PRO MÉDIA PO SEMINÁŘI

NA HORY
- plakát
BEN CRISTOVAO - pozvánka na koncert

Dítě v krizi 2018 – FOTOGALERIE