Dítě v krizi 2018

Seminář Dítě v krizi je k 9. dubnu 2018 z kapacitních důvodů uzavřen. Další návratky na seminář již nebudou přijímány.

Jubilejní XX. ročník semináře Dítě v krizi – „Společně pro radostné dětství …“ proběhne ve Zlíně v Interhotelu Moskva ve dnech 29. – 30. května 2018. 

Seminář je tradiční součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU, je bez účastnického poplatku a  nikdo z lektorů ani organizátorů nedostává žádný honorář, jedná se o velkou charitativní akci. Účastníci si zajišťují ubytování a stravování sami. Ze zpětných dotazníků vyplývá kladné hodnocení a stálý zájem účastníků o danou problematiku, což je hlavním důvodem pro uspořádání dalšího ročníku. 

Záštity nad seminářem přijali:
Ivana Zemanová, manželka prezidenta České republiky
Ministr zdravotnictví ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR
Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor
Mgr. Petr Gazdík, člen Rady Zlínského kraje pro oblast školství
Prof. Ing. Petr Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně
Mgr. Markéta Pášmová, umělecká ředitelka ZLÍN FILM FESTIVALU 2018
Doc. MgA. Petr Koliha, výkonný ředitel programového okruhu ČT :D
Patronem semináře je Čestmír Vančura, prezident ZLÍN FILM FESTIVALU 2018. 

Seminář připravuje KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o. ve spolupráci se společnostmi a institucemi: FILMFEST s.r.o., MŠMT ČR, MPSV ČR, MZ ČR, Zlínský kraj, Česká školní inspekce ČR, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Zlín, Česká televize, programový okruh pro děti ČT:D, Nadace The Kellner Family Foundation, Prevalis, z.s., sekce podpory pohybu, zdraví a realizace výchovy ke zdraví (SPPZ), Interhotel Moskva a.s., Zlín, Tescoma s.r.o., Crystalis, s.r.o., VITAR, s.r.o., Nadační fond Albert, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Seznam. cz, a.s., Müller ČR/SR k.s., RACIO, s.r.o., J. J. Darboven, s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., JaKu, s.r.o., květinářství Orchidej Zlín, V_R_electrics, AGLO Trading, s.r.o., PEKÁRNA KRÁL s.r.o., SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc, Gymnázium a Jazyková škola Zlín, náměstí T. G. Masaryka 2734, Zlín a Učitelské noviny. Dlouholetým partnerem akce je FILMFEST s.r.o., Zlínský kraj, Interhotel MOSKVA Zlín, JaKu, s.r.o., Crystalis, s.r.o., VITAR, s.r.o., Seznam.cz, a.s. a květinářství Orchidej Zlín. Hlavními partnery jsou letos Seznam. cz, a.s. a  Nadace The Kellner Family Foundation. 

Děkuji všem lektorům, společnostem, firmám a přátelům za veškerou dosavadní báječnou spolupráci v rámci příprav a vlastní realizace nejenom všech předchozích seminářů, ale i toho letošního. 

Cílem je podporovat multidisciplinární spolupráci v problematice ochrany dítěte nejenom na místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu. I letos na semináři přivítáme hosty ze Slovenska. 

Těším se na setkání s Vámi. 

PaedDr. Lenka Kubrichtová
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o. 
Akreditace MŠMT ČR. Č.j. 33109/2017-1

Akreditace na seminář Dítě v krizi není potřeba!


Dítě v krizi 2018 - PROGRAM
Dítě v krizi 2018 - INFORMACE PRO MÉDIA
NA HORY - neveřejná doprovodná akce pro již přihlášené školy
NA HORY – plakát
BEN CRISTOVAO - pozvánka na koncert
Dítě v krizi 2018 - MOŽNOSTI UBYTOVÁNÍ


Dítě v krizi 2017 

Po předchozích úspěšných ročnících, byl i letos součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU seminář Dítě v krizi - „Dětský svět v souvislostech …“, Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 7491/2015-1-285. Jeho XIX. ročník proběhl ve dnech 29. - 30. května 2017. Je pro mě ctí, že kromě všech, kteří poskytují záštity semináři již mnoho let, a kterých si velmi vážím, převzala nad letošním seminářem také záštitu první dáma, manželka prezidenta České republiky, paní Ivana Zemanová. Umocňuje to důležitost a naléhavost problematiky, které se seminář věnuje již XIX. let. Zároveň si vážím a velmi mě těší, že spolu s dalšími pozvanými hosty zahájil seminář pan Čestmír Vančura, prezident ZLÍN FILM FESTIVALU.

Spolu s lektory a hosty semináře je v prezenčních listinách 157 podpisů, mezi nimi jsou i hosté ze Slovenska, kteří aktivně vystoupili v programu semináře. Ze zpětných dotazníků opět vyplývá kladné hodnocení a zaznívá potřeba dalších takových setkání.

Seminář připravuje KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o. ve spolupráci se společnostmi a institucemi: FILMFEST s.r.o., MŠMT ČR, MPSV ČR, MZ ČR, Zlínský kraj, Česká školní inspekce ČR, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Zlín, Česká televize, programový okruh pro děti ČT :D, David Vigner - filmový režisér a realizátor preventivních projektů, Prevalis, z. s., sekce podpory pohybu, zdraví a realizace výchovy ke zdraví (SPPZ), Interhotel Moskva Zlín, Tescoma s.r.o., Crystalis, s.r.o., LAPP KABEL s.r.o., VITAR, s.r.o., Nadační fond Albert, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Seznam.cz, a. s., OLMA, a.s., RACIO, s.r.o., VEST spol. s r.o., J. J. Darboven, s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., JaKu, s.r.o., květinářství Orchidej Zlín, SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc, Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987, Zlín, Park Atrium s.r.o. Praha a Učitelské noviny.

Dlouholetým partnerem akce je FILMFEST s.r.o., Zlínský kraj, Interhotel MOSKVA Zlín, JaKu, s.r.o., Crystalis, s.r.o., VITAR, s.r.o., a květinářství Orchidej Zlín. Hlavním partnerem byl letos Seznam.cz, a.s.
Záměrem bylo podívat se na dětský svět v širším kontextu, kdy život a svět vnímáme komplexně, v souvislostech, kde vše souvisí se vším, jedna reakce ovlivní další, vyvolává a nabízí různé možnosti řešení a další návazné reakce. Již Jan Ámos Komenský vyjádřil danou myšlenku slovy „Všichni na jednom jevišti velkého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče.“

Cílem bylo podporovat multidisciplinární spolupráci v problematice ochrany dítěte nejenom na místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu.

V rámci programu semináře se promítal v úterý 30. května 2017 odpoledne film JAKUB, který řeší problematiku domácího násilí. Po promítnutí proběhla beseda s odborníky, za přítomnosti pana režiséra Davida Vignera, který přijal také pozvání do Křesla pro hosta, které bylo v programu semináře první den odpoledne.

Ve středu 31. května 2017 se uskutečnila doprovodná akce semináře Dítě v krizi, divadelní inscenace #jsi_user, v sále Malá scéna, ZUŠ Štefáníkova 2987, Zlín, která řeší problematiku nebezpečí internetu a byla připravená ve spolupráci se Studiem Ypsilon, Praha a se společností Seznam.cz, a.s. Dopoledne se uskutečnila 2 představení určená pouze přihlášeným školám, s následnou besedou s odborníky a pozvanými hosty, vždy po každém představení, kterou shlédlo více než 510 žáků základních a středních škol. Inscenace byla i součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2017.

Podrobnější informace najdete v textu: INFORMACE PRO MÉDIA.

Děkuji všem, kteří pomohli s přípravou a vlastní realizací semináře, jehož obsah je stále aktuální a zájem účastníků trvalý. Velmi si toho vážím.
Krásné léto.
PaedDr. Lenka Kubrichtová
organizátorka semináře
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.
Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 28 828/2012-25

Dítě v krizi 2017  - PODĚKOVÁNÍ
Dítě v krizi 2017 - PROGRAM
Dítě v krizi 2017 - INFORMACE PRO MÉDIA 
Inscenace #jsi_user - POZVÁNKA
Film JAKUB - plakát