Zpět

Sekce: Výstavy

Radim Hanke, Bílý stín tvaru 31/5

Čt 31.05 | 10:00, Festivalový zámek

10.00-18.00, Festivalový zámek

17.00 - komentovaná prohlídka výstavy za přítomnosti autora.

Výstava se zaměří na aktuální tvorbu Radima Hankeho, který patří mezi nejvýraznější představitele současné sochařské scény. Hlavní tematickou linii Hankeho díla utváří lidská figura. Stala se důležitým prostředníkem jeho sochařských projekcí, ale také kresebných a malířských záznamů. V těchto uměleckých vztazích vznikl i pro výstavu určený soubor děl, který zároveň připomene jeden z autorových zásadních tvůrčích okruhů, jímž jsou sochy ve veřejném prostoru.

Výstava potrvá od 25/5 do 26/8/2018.
Vstupné: 50,- Kč