Informace o doprovodném programu


Zpět

Sekce: Film Industry

Média dětem, média s dětmi

Čt 01.06 | 10:00, Kongresové centrum

Konference Rady pro rozhlasové a televizní vysílání.

Druhý ročník konference se zaměřuje na oblast zpřístupnění vysílání a obecně audiovizuálního mediálního obsahu dětem se sluchovým a zrakovým postižením. Cílem konference je zejména poukázat na odlišnosti a specifika zpřístupňování audiovizuálního obsahu dětskému publiku oproti publiku dospělému.
Konference je určena především odborné veřejnosti z oblasti medií, představitelům státní správy, institucím a organizacím sdružujícím a zastupujícím osoby se sluchovým a zrakovým postižením a rovněž pedagogům a vychovatelům, pečujícím o děti se zrakovým či sluchovým postižením.

Konference probíhá 1.6.,10.00 - 15.00, v malém sále Kongresového centra ve Zlíně