Informace o doprovodném programu


Zpět

Sekce: Umění a relax

RADOST TVOŘIT

Ne 01.06 | 13:00, Kongresové centrum

13.00, Kongresové centrum Zlín – Velký sál, nám. T.G.M., Zlín

Předávání cen vítězům výtvarné soutěže zrakově postižených dětí.

Mezinárodní soutěž ve výtvarném projevu zrakově postižených dětí a mládeže s názvem RADOST TVOŘIT se stala pevnou součástí doprovodného programu Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně.

Letošní 17. ročník si zvolil téma MOJE CESTY. Soutěž je jakýmsi průřezem dovedností zrakově postižených dětí a celou veřejnost seznamuje s výtvarnými projevy těchto mnohdy velmi talentovaných dětí. Děti i přesto, že jsou slabozraké, se zbytky zraku, nevidomé či hluchoslepé mají velmi bohatou fantazii a s velkým úspěchem dokážou využít svých náhradních smyslů k vytvoření prací, nad kterými se mnohdy tají dech.

Porota složená z odborníků i v letošním roce bude vybírat nejlepší práce u 10 jednotlivců, dvou kolektivů a vybrány budou také 4 hlavní ceny v jednotlivých věkových kategoriích. Osobní ceny pak budou předávat významné osobnosti z politického a kulturního života.

Mezi porotci přivítáme akademického sochaře Bořka Zemana nebo výtvarníka a malíře Josefa Ruszeláka. Chybět nebude ani galerista Otto Kamenský ze zlínské Galerie pod Radnicí.

Výstava výtvarných prací bude po celou dobu konání 54. ZLIN FILM FESTIVALU s tím, že nejlepší práce budou oceněny na slavnostním předávání cen, a to v neděli 1.6. 2014 od 13 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. V prostorách Univerzitního centra ve Zlíně pak bude po celý týden festivalu k nahlédnutí výstava prací zrakově postižených dětí.

Každoročně budou na toto setkání pozváni významní hosté festivalu, mezi nimiž byli v předešlých letech například Aniie Girardot, Jiřina Bohdalová, Helena Růžičková, Petr Nárožný, herec Michael York s manželkou Pat York.

Realizátorem projektu je společnost FILMFEST, s.r.o. a Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené ve Zlíně.

Termíny projektu 2014:

Vyhlášení soutěže: březen 2014
Uzávěrka výtvarných prací: 16/5 2014
Zasedání poroty: 21/5 2014 (9–13 hodin Tyflocentrum Zlín)
Termín, místo předání cen:: 1/6 2014 ve 13.00 Kongresové centrum Zlín
Termín konání výstavy: 30/5-4/6

Realizátor projektu FILMFEST, s.r.o. děkuje za spolupráci těmto institucím: Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola a Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené ve Zlíně.