28/5 — 1/6 & 9 — 15/9/2021
61. mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež
30. 5. 2021

Kdo stojí za našimi přímými přenosy? Studenti!

Možná se to nezdá, ale za přenosy z našeho televizního studia je zodpovědná spousta technického vybavení. A to funguje díky skvělé koordinaci studentského týmu z Ateliéru audiovize Fakulty multimediálních komunikací UTB ve Zlíně. Hlavou celého týmu je František Horvát, na němž leží tíha odpovědnosti za vše, co vidíte doma na svých obrazovkách a monitorech. Jsme moc rádi, že se studenti svého úkolu chopili s takovým nadšením a energií!