28/5 — 1/6 & 9 — 15/9/2021
61. mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež
25. 8. 2020

55. příběh: První mezinárodní festival

Slovem mezinárodní ve svém názvu se mohl poprvé pyšnit 5. ročník zlínského festivalu v roce 1965. Dorazily filmy z 23 zemí (z USA, Kanady, Kuby, SSSR, Velké Británie, Pákistánu, Nizozemska aj.). Zúčastnilo se více než 100 zahraničních hostů. Byla připravena výstava Československý film pro děti a mládež v osvobozené vlasti. Konalo se sympozium Čím je filmové umění dětem a mládeži. O cenách rozhodovala i porota CIDALC (Mezinárodní výbor pro šíření umění a literatury filmem). Poprvé se uděluje jako hlavní cena Zlatý střevíček!