28/5 — 1/6 & 9 — 15/9/2021
61. mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež
22. 7. 2020

35. příběh: Kinematovlak

Kinematovlak je společným projektem organizátorů festivalu a Českých drah již od roku 2004. Jedná se o železniční vůz upravený do podoby kinosálu jezdící po České republice. Vlak nabízí promítání pohádek a dětských filmů. Filmový festival tak může představit filmy i dětem, které nemohou přijet do Zlína.

Dlouholetý „průvodčí“ Vladimír Janál vzpomíná:

„Obsazenost projekcí zpočátku nebyla vysoká, a tak se posádka Kinematovlaku řídila heslem Když nemůže Mohamed k hoře, musí hora k Mohamedovi. Trasa Kinematovlaku vedla vybranými českými a moravskými městy a každý den se promítalo v jiném. A tak jsem se každé ráno vydával do místních školek a škol a děti jsem si prostě do vláčku přivedl. Motivace byla i taková, že se dětem promítaly pohádky na přání. V Horní Lidči mělo vše takový úspěch, že se pro místní občany uskutečnilo i několik večerních projekcí. Jedna zásada ale musela být dodržena, na programu byla pohádka pro děti. Nadšení bylo obrovské.“