13. 7. 2020

30. příběh: Festivaloví dobrovolníci

Svůj festivalový příběh si každoročně prožívají i naši dobrovolníci pod dlouholetým skvělým vedením Jana Lerla. 

Ten k dobrovolnickému programu dodává:

Dobrovolnický program byl na Filmovém festivalu ve Zlíně prvně představen v roce 2013 (do 2012 byli všichni brigádníci). Dobrovolnictví na filmových festivalech v zahraničí je zcela běžnou věcí, a proto jsme chtěli tento celosvětově vzrůstající trend vyzkoušet i na našem festivalu. Po prvních letech zkušeností jsme náš pomocný tým ustálili na kombinaci brigádníků a dobrovolníků, kdy dobrovolníci jsou v drtivé přesile. Počet členů tohoto pomocného týmu neboli „výkonné produkce“ od jeho zavedení stále stoupá, a to od počtu 61 v roce 2013 po 152 v roce 2019 (což souviselo i s prodloužením festivalu). Většina pomocného týmu je tvořena žáky základních škol, studenty středních škol, ale i vysokoškoláky. Také máme spoustu vracejících se dobrovolníků i z řad pracujících, kteří si na festival „udělají volno“ a chtějí se věnovat tomuto světovému filmovému svátku ve Zlíně.

V posledních letech se dobrovolníci na festival hlásí nejen z okolí Zlína, ale i z celé České republiky, Slovenska a v několika případech i dalších států. Dobrovolníci a brigádníci nám během festivalu pomáhají s celou řadou akcí a vytvářením zázemí (pro vystupující i návštěvníky) a jednotlivých lokací. Pomáhají s organizací letního kina, jednotlivých festivalových zón, virtuální reality, koncertů, s Cenou diváka, maskotováním a všemi dalšími akcemi doprovodného i filmového programu. Tato práce a výpomoc není vždy úplně jednoduchá a voňavá, a kolikrát jsou to propocená trička ve dne (i v noci), úklidy a stěhování. Proto si práce našeho pomocného týmu dobrovolníků a brigádníků velmi vážíme. Jsme opravdu rádi, že se spousta členů vrací každý rok zpět a tvoří tak s námi plnohodnotnou a jen lehce disfunkční filmovou rodinu. V posledních letech se nám také daří organizovat setkávání našeho pomocného týmu s festivalovými hosty na „tajných“ snídaních. Hosty například byli Honza Onder, Art Parkinson (GoT), Karel „KOVY“ Kovář, Klára Issová, Jan Cina a Marek Adamczyk s Evou Samkovou.