3. 7. 2020

24. příběh: Filmový festival pracujících

Od roku 1948 se ve Zlíně konala nejmasovější filmová akce v komunistickém Československu pod názvem Filmový festival pracujících. První ročník se konal pod záštitou choti prezidenta republiky Marty Gottwaldové. Netrvalo dlouho a manželé „dostali" Zlín věnem, když byl 1. ledna 1949 přejmenován na Gottwaldov. Soutěžní filmy se promítaly ve Velkém kině i v přírodním amfiteátru a zastoupeno bylo několik kinematografií. Samozřejmě nejvíce bylo filmů sovětských (např. Píseň tajgy). V rámci festivalu se konala spousta doprovodných akcí. Např. Oldřich Nový zazpíval národní písničky, zlínská filharmonie koncertovala, diváci mohli pobesedovat s Jindřichem Plachtou, Ladislavem Peškem či Vlastou Fabianovou.