19. 6. 2020

16. příběh: Jak se Kamila ze Zlína do Japonska vydala

Kamila patří již několik let mezi ty, kteří se během festivalu starají o zahraniční delegace. Její neobyčejný zájem o japonský jazyk a jedna návštěva našeho dlouholetého kamaráda Mitsua Tahiry z japonského dětského festivalu Kineko jí namalovaly její další životní cestu. 

Mitsuo Tahira do Zlína každoročně vozí své přátele, kolegy a obchodní partnery, kterým ukazuje svou festivalovou inspiraci. Kamila se od té doby stala jejich dvorní průvodkyní a překladatelkou a dokonce i členkou týmu Kineko, kde má na starosti tlumočení a péči o hosty.