31. 5. 2020

Česká centra/Czech Centres spustila po celém světě projekt "Současná česká animace"

Zlín Film Festival se představuje hned prvním pásmem filmů, jako připomenutí původně plánovaného začátku festivalu v pátek 29. května.

Ve spolupráci s vysokými školami a filmovými festivaly připravila Česká centra speciální program pásem animovaných filmů. Animace přece vždy patřila k rodinnému stříbru česk(oslovensk)é kinematografie, navíc v letošním roce uplyne 120 let od narození Hermíny Týrlové, která stála u zrodu čs. animovaného filmu.
Na filmy se můžete podívat prostřednictví platformy DAFilms - DocAlliance online channel https://bit.ly/2XauYdw.