24. 2. 2017

Výzva k podávání přihlášek do Soutěže o finanční podporu otevřena!

Nadační fond FILMTALENT ZLÍN v rámci Zlín Film Festivalu vyhlašuje SOUTĚŽ O FINANČNÍ PODPORU AUDIOVIZUÁLNÍM NEBO VIZUÁLNÍM PROJEKTŮM.

Soutěž o nadační příspěvky je určena projektům studentů filmových škol, ale i dalším začínajícím tvůrcům.
Přihlášku spolu s povinnými přílohami je třeba doručit nejpozději do 30. dubna 2017!
Audiovizuálním projektům může být v jednotlivém případě poskytnuta finanční podpora ve výši od 10.000,-Kč do 100.000,-Kč.

Pravidla k soutěži a více informací o projektu.