Dramaturgická rada

DRAMATURGICKÁ RADA ZLÍN FILM FESTIVALU

Neformální uskupení poradců z různých oblastí kultury, vědy a vzdělávání. Jeho smyslem je poskytovat organizátorům festivalu odborné rady, nezávislé názory a také zpětnou vazbu.  Dramaturgická rada je rovněž morálním, sociálním a estetickým vodítkem při tvorbě festivalového programu.