28/5 — 1/6 & 9 — 15/9/2021
61. mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež

ORBIS PICTUS PLAY

Kaleidoskop Labyrint světla Petra Lorence, součást mezinárodního projektu interaktivních výstav ORBIS PICTUS PLAY, se ve dnech 28. 5. – 4. 6. 2015 stane součástí Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. Kaleidoskop, ústřední motiv 55. Zlín Film Festivalu, bude umístěn v centru zlínského Kongresového centra, kde bude veřejně celodenně volně přístupný. 

Projekt ORBIS PICTUS PLAY autorů Jiřího a Radany Waldových je mezinárodní projekt putovních výstav a doprovodných akcí, umělecky koncipovaných Petrem Niklem ve spolupráci s dalšími výtvarníky z České republiky i ze zahraničí. Jeho expozice rozvíjejí imaginaci, fantazii a tvořivost a jsou plně interaktivní. Koncept exponátů přímo stojí na tom, že se jich lidé dotýkají, vstupují do nich, hrají si s nimi a vlastně je dotvářejí. Exponáty jsou nástroje, z nichž tvůrčí dílo vzniká teprve po zapojení aktivní fantazie diváka. 

Základem projektu, který měl svou premiéru v roce 2006 v Paříži, jsou interaktivní expozice Brána do světa tvořivé lidské fantazie, Labyrint světla, Leporelohra a PLAY inspirované dílem J. A. Komenského Labyrint světa a ráj srdce. Výstavy jsou připravovány podle umělecké koncepce Petra Nikla ve spolupráci s českými a zahraničními umělci. Jejich scénář vychází ze zkušeností nabytých při interaktivních výstavách Hnízda her – Galerie Rudolfinum 2000 a Zahrada fantazie a hudby – česká expozice na EXPO 2005 v japonském Aichi. 

Jednotlivé expozice se snaží rozvíjet fantazii a tvořivost prostřednictvím interaktivních nástrojových objektů. Jednotlivé instrumentální soubory se zaměřují zejména na fenomén hry – na kreativní poznávání světa i sebe sama skrze vlastní smysly. Hlavním cílem je vytvořit komunikační kanál jdoucí napříč národnostními příslušnostmi, sociálními vrstvami či náboženskými vyznáními. Projekt nejenom zrcadlí sílu tvořivé touhy po poznání, ale dokazuje, že fenomén hry dokáže fungovat jako univerzální komunikační prostředek bez ohledu na národnost, náboženství či věk, a tím zhmotňuje a rozvíjí nadčasové myšlenky J. A. Komenského. 

Význam projektu ORBIS PICTUS PLAY stvrdil evropský komisař Ján Figeľ prohlášením, ve kterém navrhl rok 2009 za Evropský rok kreativity a inovací: „Komenského myšlení mě inspirovalo k tomu, abych navrhl rok 2009 za Evropský rok tvořivosti a inovací. Expozice ORBIS PICTUS je ukázkovým příkladem poslání tohoto Evropského roku.“ Projekt také získal statut oficiální doprovodné akce v rámci předsednictví České republiky v Radě Evropské unie v prvním pololetí roku 2009. 

Další informace najdete zde.

Orbis Pictus Play 
Orbis Pictus Play
Orbis Pictus Play