28/5 — 1/6 & 9 — 15/9/2021
61. mezinárodní festival filmů
pro děti a mládež

Radost tvořit 2015

Mezinárodní soutěž ve výtvarném projevu zrakově postižených dětí a mládeže s názvem Radost tvořit se stala již tradiční součástí doprovodného programu Mezinárodního festivalu filmů pro děti a mládež ve Zlíně. 

Letošní 18. ročník si zvolil téma Svět jako pohádka

Soutěž je ukázkou dovedností zrakově postižených dětí a seznamuje veřejnost s výtvarnými projevy těchto mnohdy velmi talentovaných dětí. Děti i přesto, že jsou slabozraké, se zbytky zraku či jsou nevidomé, mají velmi bohatou fantazii a s velkým úspěchem dokážou využít svých náhradních smyslů k vytvoření prací, nad kterými se mnohdy tají dech. 

Odborná porota bude i v letošním roce vybírat nejlepší práce u 10 jednotlivců, dvou kolektivů a vybrány budou také čtyři hlavní ceny v jednotlivých věkových kategoriích. Individuální ocenění pak budou předávat významné osobnosti politického a kulturního života. 

Mezi porotci přivítáme například akademickou malířku Šárku Šiškovou či výtvarníka a malíře Josefa Ruszeláka, chybět nebude galerista Otto Kamenský ze zlínské Galerie pod Radnicí nebo výtvarnice Jarmila Sitníková. 

Výstava výtvarných prací se uskuteční v průběhu konání celého 55. ZLÍN FILM FESTIVALU s tím, že nejlepší práce budou oceněny na slavnostním předávání cen v pondělí 1. 6. 2015 od 13.00 hodin v Kongresovém centru ve Zlíně. V prostorách Univerzitního centra ve Zlíně pak bude ke zhlédnutí výstava prací zrakově postižených dětí. 

Každoročně budou na toto setkání pozváni významní hosté festivalu, mezi nimiž v předešlých letech byli například Annie Girardot, Jiřina Bohdalová, Helena Růžičková, Petr Nárožný, Michael York s manželkou Pat. 

Realizátorem projektu je společnost FILMFEST, s.r.o. a Dětský domov, Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola Zlín a Speciálně pedagogické centrum pro zrakově postižené ve Zlíně. 

Termíny soutěže 

 Vyhlášení soutěže:   březen 2015 
 Uzávěrka výtvarných prací:  13. 5. 2015
 Zasedání poroty:   19. 5. 2015 (9.00 – 13.00 hodin, Tyflocentrum Zlín)
 Termín a místo předání cen:       1. 6. 2015 ve 13.00 hodin v Kongresovém centrum Zlín
 Termín konání výstavy: 29. 5. – 4. 6. 2015