Ceny mezinárodní odborné poroty pro hraný film pro děti

Zlatý střevíček za nejlepší hraný film pro děti pro snímek

The Nightingale/Slavík (Francie/Čína, režie Philippe Muyl)


Cena města Zlína za nejlepší dětský herecký výkon v kategorii hraného filmu pro děti

získává Petr Šimčák za film To See the Sea/Pojedeme k moři (Česká republika, režisér Jiří Mádl)

Ceny mezinárodní odborné poroty pro hraný film pro mládež

Zlatý střevíček za nejlepší hraný film pro mládež pro snímek

Kings of summer/Králové léta (USA, režie Jordan Vogt-Roberts)


Cena Miloše Macourka za nejlepší mládežnický herecký výkon ve filmu pro mládež

získává Gijs Blom za film Boys/Kluci (Německo, režie Mischa Kamp)

Ceny společné mezinárodní poroty dětí a dospělých pro animovaný film

Zlatý střevíček za nejlepší animovaný film

pro snímek Mythopolis (Česká republika, režie Alexandra Hetmerová)

Cena Hermíny Týrlové pro mladého tvůrce do 35 let

pro snímek Rabbit and Deer/Zajíc a jelen (Maďarsko, režie Péter Vácz)

Ceny mezinárodní odborné poroty pro evropské debuty

Cena Evropa ministra kultury ČR Daniela Hermana

pro snímek Broken Hill Blues/Něha (Švédsko, režie Sofia Norlin)

Zvláštní cena poroty

pro snímek Leave to Remain/Povolení k pobytu (Velká Británie, režie Bruce Goodison)

Ceny mezinárodní odborné poroty pro soutěž studentských filmů Zlínský pes

Cena za TOP film Zlínského psa

jehož autor bude odměněn cenou 1000 EUR pro snímek
The Little Cousteau/Malý Cousteau – (Česká republika, režie Jakub Kouřil)

Ceny mezinárodní poroty ECFA

Cena ECFA

pro snímek Sitting Next to Zoe/Zoe a já – (Švýcarsko, režie Ivana Lalović)

Ceny mezinárodní ekumenické poroty

Cena ekumenické poroty

pro snímek Boys/Kluci – (Nizozemsko, režie Mischa Kamp)

Čestné uznání ekumenické poroty

pro snímek Vandal/Vandal – (Francie, režie Hélier Cisterne)

Ceny mezinárodní dětské porota pro hraný film pro děti

Hlavní cena dětské poroty - za nejlepší hraný film pro děti

pro snímek To See the Sea/Pojedeme k moři – (Česká republika, režie Jiří Mádl)

Ceny mezinárodní mládežnické porota pro hraný film pro mládež

Hlavní cena mládežnické poroty - za nejlepší hraný film pro mládež

pro snímek Boys/Kluci – (Nizozemsko, režie Mischa Kamp)

DIVÁCKÉ CENY, vyhlašuje Markéta Pášmová

Zlaté jablko - nejúspěšnějšímu hranému filmu

pro snímek Boys/Kluci – (Nizozemsko, režie Mischa Kamp)

Zlaté jablko - nejúspěšnějšímu animovanému filmu

pro snímek You Are So Lucky!/ Ty se máš! – (Česká republika, režie Zuzana Brachaczková)