Nepřehlédněte

8. 2. 2017

V úterý 7. února odstartoval v Senátu Parlamentu ČR v Praze letošní, už 20. ročník Salonu filmových klapek, který je již nedílnou součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Symbolickým klapnutím výstavu zahájila autorka...


11. 1. 2017

Vůbec poprvé v historii mají fanoušci festivalu možnost pořídit si pro rok 2017 kalendář vydaný k předchozímu ročníku Salonu filmových klapek. 


30. 12. 2016

Ať je rok 2017 pro Vás i Vaše blízké rokem splněných snů a nezapomenutelných, nejen filmových, zážitků!


Dítě v krizi 2017

9. ledna 2017

Po úspěšných předchozích ročnících připravujeme i letos, v rámci doprovodného programu  ZLÍN FILM FESTIVALU, seminář Dítě v krizi – „Dětský svět  v souvislostech …“, Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 7491/2015-1-285, který proběhne ve  29. – 30. května 2017, opět v hotelu Moskva ve Zlíně. Bude to již XIX. ročník.

Záměrem je podívat se na dětský svět v širším kontextu, kdy život a svět vnímáme komplexně, v souvislostech, kde vše souvisí se vším, jedna reakce ovlivní další, vyvolává a nabízí různé možnosti řešení a další návazné reakce. Již Jan Ámos Komenský vyjádřil danou myšlenku slovy:„Všichni na jednom jevišti velkého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče.“

Cílem je podporovat multidisciplinární spolupráci v problematice ochrany dítěte nejenom na místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu.

Těším se na setkání s Vámi.

PaedDr. Lenka Kubrichtová
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.
Akreditace MŠMT ČR. Č.j. 28 828/2012-25 

Pozvánka Dítě v krizi 2017 – zveřejnění připravujeme na únor 2017
Možnosti ubytování – bude postupně doplněno
Akreditace není potřeba!
Program  Dítě v krizi 2017 – připravuje se


Ve dnech 30. - 31. května 2016,  proběhl v rámci doprovodného programu 56. ZLÍN FILM FESTIVALU 2016 již XVIII. ročník semináře Dítě v krizi - „Svět dětí na šachovnici života …“, Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 7491/2015-1-285, který byl účastníky, jak vyplynulo ze zpětných dotazníků, opět kladně hodnocen a zazněla potřeba dalších takových setkání. Na seminář přijelo více než 160 účastníků, včetně lektorů a hostů. V úterý 31. května proběhla v rámci semináře divadelní inscenace #jsi_user, v sále Malá scéna, ZUŠ Štefáníkova 2987, Zlín, která řeší problematiku nebezpečí internetu a je připravena ve spolupráci se Studiem Ypsilon, Praha a se společností Seznam cz. Dopoledne ji shlédly nahlášené školy, jako součást doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2016. Přítomno bylo přes 100 diváků, žáků základních a studentů středních škol a odpoledne byla inscenace pro účastníky semináře Dítě v krizi. Po obou představeních proběhla beseda s herci a odborníky na dané téma. Hosty byli herec Pavel Nový a zpěvák Ben Cristovao.         

Seminář připravuje KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o., ve spolupráci se společnostmi: FILMFEST s.r.o., MŠMT ČR, MPSV ČR, MZ ČR, Česká školní inspekce ČR, Zlínský kraj, Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Zlín, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, občanské sdružení PREVALIS a jeho organizační jednotka Společnost pro podporu zdraví 21. století, Česká televize, programový okruh pro děti ČT :D, Interhotel Moskva Zlín, Crystalis, s.r.o., VITAR, s.r.o., Nadační fond Albert, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Seznam.cz, a.s., Müller ČR/SR k.s., RACIO, s.r.o., J. J. Darboven, s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., JaKu, s.r.o., květinářství Orchidej Zlín, SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc, Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987, Zlín, VEST spol. s r.o. a Učitelské noviny. Dlouholetým partnerem akce je FILMFEST s.r.o., Zlínský kraj, Interhotel MOSKVA Zlín, JaKu, s.r.o., Crystalis, s.r.o., VITAR, s.r.o., a květinářství Orchidej Zlín. Hlavním partnerem je letos společnost Crystalis, s.r.o..

Záštitu nad seminářem převzali:
Ing. Zdeněk Škromach, místopředseda Senátu PČR, Mgr. Michaela Marksová, ministryně práce a sociálních věcí ČR, MUDr. Svatopluk Němeček, MBA, ministr zdravotnictví ČR, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Mgr. Tomáš Zatloukal, ústřední školní inspektor,  MVDr. Stanislav Mišák, hejtman Zlínského kraje, Prof. Ing. Petra Sáha, CSc., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Mgr. Markéta Pášmová, umělecká ředitelka ZLÍN FILM FESTIVALU 2016 a Doc. MgA. Petr Koliha, výkonný ředitel programového okruhu ČT :D.

Seminář se koná bez účastnického poplatku a lektoři ani nikdo jiný nedostává žádný honorář. Jedná se o akci, kde je tedy potřeba najít finanční partnery pro její realizaci. Zatím se to daří. Poděkování patří všem, kteří se na přípravě a vlastní realizaci semináře letos podíleli, především lektorům, kteří svoji odborností a způsobem předání svého tématu mají velký podíl na kladném hodnocení semináře. Velmi si spolupráce se všemi vážím a těší mě, že seminář má dlouholeté  partnery, na které je maximální spolehnutí a spolupráce je vysoce profesionální. Velké poděkování patří ZLÍN FILM FESTIVALU za každoroční ochotu a vstřícnost, se kterou  se mnou všechny potřebné věci efektivně a rychle řeší a za celkovou podporu semináře.

Poděkování ale patří i všem, kteří na seminář přijíždějí a o danou problematiku mají zájem. Mám radost, že mnozí z nich jezdí na seminář pravidelně každý rok. 

Letošní seminář úspěšně skončil a snad se podaří připravit další a bude možné se opět společně ve Zlíně setkat. 

Krásné léto. 

PaedDr. Lenka Kubrichtová
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.

Poděkování
Informace pro média
Program 2016

FOTOGALERIE

Nepřehlédněte

8. 2. 2017

V úterý 7. února odstartoval v Senátu Parlamentu ČR v Praze letošní, už 20. ročník Salonu filmových klapek, který je již nedílnou součástí doprovodného programu Zlín Film Festivalu. Symbolickým klapnutím výstavu zahájila autorka...


11. 1. 2017

Vůbec poprvé v historii mají fanoušci festivalu možnost pořídit si pro rok 2017 kalendář vydaný k předchozímu ročníku Salonu filmových klapek. 


30. 12. 2016

Ať je rok 2017 pro Vás i Vaše blízké rokem splněných snů a nezapomenutelných, nejen filmových, zážitků!