Nepřehlédněte

5. 4. 2017

V úterý 4. dubna se uskutečnila v Galerii Bohéma v Olomouci již čtvrtá vernisáž výstavy klapek letošního Salonu.


24. 3. 2017

Líbí se vám, jak Zlín každý rok během festivalu ožívá. Zajímává vás, jak se festival připravuje, co vše je třeba zařídit a jak vše probíhá v zákulisí? Máte možnost to všechno prožívat společně s námi, pokud se stanete...


21. 3. 2017

Hlavními tématy letošního Zlín Film Festivalu bude oslava 20. výročí Salonu filmových klapek,  kinematografie Švýcarska a Švédska a také 110. výročí narození významné autorky Astrid Lindgrenové. Její asi nejznámější postava...


Dítě v krizi 2017

Po předchozích úspěšných ročnících, bude i letos součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU seminář Dítě v krizi - „Dětský svět v souvislostech …“, Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 7491/2015-1-285.  Jeho XIX. ročník proběhne ve dnech 29. - 30. května 2017.

Seminář připravuje KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o. ve spolupráci se společnostmi a institucemi: FILMFEST s.r.o., MŠMT ČR, MPSV ČR, MZ ČR, Zlínský kraj, Česká školní inspekce ČR, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Zlín, Česká televize, programový okruh pro děti ČT :D, David Vigner - filmový režisér a realizátor preventivních projektů, Prevalis, z. s., sekce podpory pohybu, zdraví a realizace výchovy ke zdraví (SPPZ), Interhotel Moskva Zlín, Tescoma s.r.o., Crystalis, s.r.o., LAPP KABEL s.r.o., VITAR, s.r.o., Nadační fond Albert, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Seznam.cz, a. s., OLMA, a.s., RACIO, s.r.o., VEST spol. s r.o.,  J. J. Darboven, s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., JaKu, s.r.o., květinářství Orchidej Zlín, SOŠ obchodu    a služeb, Štursova 14, Olomouc, Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987, Zlín, projekt E - Bezpečí a Učitelské noviny.

Dlouholetým partnerem akce je FILMFEST s.r.o., Zlínský kraj, Interhotel MOSKVA Zlín, JaKu, s.r.o., Crystalis, s.r.o., VITAR, s.r.o., a květinářství Orchidej Zlín. Hlavním partnerem je letos Seznam.cz, a.s. 

Záměrem je podívat se na dětský svět v širším kontextu, kdy život a svět vnímáme komplexně, v souvislostech, kde vše souvisí se vším, jedna reakce ovlivní další, vyvolává a nabízí různé možnosti řešení a další návazné reakce. Již Jan Ámos Komenský vyjádřil danou myšlenku slovy „Všichni na jednom jevišti velkého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče.“

Cílem je podporovat multidisciplinární spolupráci v problematice ochrany dítěte nejenom na místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu. 

V rámci programu semináře se bude v úterý 30. května 2017 odpoledne promítat film JAKUB, který řeší problematiku domácího násilí. Po promítnutí je naplánovaná beseda s odborníky, za přítomnosti pana režiséra Davida Vignera, který přijal také pozvání do Křesla pro hosta, to je v programu semináře první den odpoledne. 

Ve středu 31. května 2017 proběhne doprovodná akce semináře Dítě v krizi, divadelní inscenace #jsi_user, v sále Malá scéna, ZUŠ Štefáníkova 2987, Zlín, která řeší problematiku nebezpečí internetu a je připravena ve spolupráci se Studiem Ypsilon, Praha a se společností Seznam.cz, a.s. Dopoledne proběhnou 2 představení určené školám. Ty budou s předstihem o dané akci informovány a budou-li mít o inscenaci zájem, přihlásí se prostřednictvím návratky. Nebude zde volný vstup. Inscenace je i součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2017. 

Těším se na setkání s Vámi.

PaedDr. Lenka Kubrichtová
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.
Akreditace MŠMT ČR. Č.j. 28 828/2012-25 

Dítě v krizi 2017 - POZVÁNKA - Seminář  je již plně kapacitně vyčerpán a k 12. dubnu 2017 je příjem návratek uzavřen!
Možnosti ubytování
Dítě v krizi 2017 - PROGRAM - připravuje se
Dítě v krizi 2017 - INFORMACE PRO MÉDIA 
Inscenace #jsi_user - POZVÁNKA - akce je neveřejná, je určená pouze přihlášeným školám a je již uzavřená

Akreditace na seminář není potřeba!


Dítě v krizi 2016

Ve dnech 30. - 31. května 2016,  proběhl v rámci doprovodného programu 56. ZLÍN FILM FESTIVALU 2016 již XVIII. ročník semináře Dítě v krizi - „Svět dětí na šachovnici života …“, Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 7491/2015-1-285, který byl účastníky, jak vyplynulo ze zpětných dotazníků, opět kladně hodnocen a zazněla potřeba dalších takových setkání. Na seminář přijelo více než 160 účastníků, včetně lektorů a hostů. V úterý 31. května proběhla v rámci semináře divadelní inscenace #jsi_user, v sále Malá scéna, ZUŠ Štefáníkova 2987, Zlín, která řeší problematiku nebezpečí internetu a je připravena ve spolupráci se Studiem Ypsilon, Praha a se společností Seznam cz. Dopoledne ji shlédly nahlášené školy, jako součást doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2016. Přítomno bylo přes 100 diváků, žáků základních a studentů středních škol a odpoledne byla inscenace pro účastníky semináře Dítě v krizi. Po obou představeních proběhla beseda s herci a odborníky na dané téma. Hosty byli herec Pavel Nový a zpěvák Ben Cristovao.  

Věříme, že se nám podaří v příštím roce připravit další ročník semináře.

 Hezké léto.

PaedDr. Lenka Kubrichtová
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.
Akreditace MŠMT ČR. Č.j. 28 828/2012-25 
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.

Poděkování
Program 2016

FOTOGALERIE

Nepřehlédněte

5. 4. 2017

V úterý 4. dubna se uskutečnila v Galerii Bohéma v Olomouci již čtvrtá vernisáž výstavy klapek letošního Salonu.


24. 3. 2017

Líbí se vám, jak Zlín každý rok během festivalu ožívá. Zajímává vás, jak se festival připravuje, co vše je třeba zařídit a jak vše probíhá v zákulisí? Máte možnost to všechno prožívat společně s námi, pokud se stanete...


21. 3. 2017

Hlavními tématy letošního Zlín Film Festivalu bude oslava 20. výročí Salonu filmových klapek,  kinematografie Švýcarska a Švédska a také 110. výročí narození významné autorky Astrid Lindgrenové. Její asi nejznámější postava...