Dítě v krizi 2017

Po předchozích úspěšných ročnících, bude i letos součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU seminář Dítě v krizi - „Dětský svět v souvislostech …“, Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 7491/2015-1-285. Jeho XIX. ročník proběhne ve dnech 29. - 30. května 2017. Je pro mě ctí, že kromě všech, kteří poskytují záštity semináři již mnoho let, a kterých si velmi vážím, převzala nad letošním seminářem také záštitu první dáma, manželka prezidenta České republiky, paní Ivana Zemanová. Umocňuje to důležitost a naléhavost problematiky, které se seminář věnuje již XIX. let. Zároveň si vážím a velmi mě těší, že přislíbil účast na zahájení semináře pan Čestmír Vančura, prezident ZLÍN FILM FESTIVALU.

Z kapacitních důvodů je seminář již od 12. dubna 2017 uzavřen. Spolu s lektory a hosty bude na semináři kolem 180 přítomných, mezi nimiž budou hosté ze Slovenska, kteří aktivně vystoupí v programu semináře.

Seminář připravuje KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o. ve spolupráci se společnostmi a institucemi: FILMFEST s.r.o., MŠMT ČR, MPSV ČR, MZ ČR, Zlínský kraj, Česká školní inspekce ČR, Univerzita Tomáš Bati ve Zlíně, Národní institut pro další vzdělávání - krajské pracoviště Zlín, Česká televize, programový okruh pro děti ČT :D, David Vigner - filmový režisér a realizátor preventivních projektů, Prevalis, z. s., sekce podpory pohybu, zdraví a realizace výchovy ke zdraví (SPPZ), Interhotel Moskva Zlín, Tescoma s.r.o., Crystalis, s.r.o., LAPP KABEL s.r.o., VITAR, s.r.o., Nadační fond Albert, MAKRO Cash & Carry ČR s.r.o., Seznam.cz, a. s., OLMA, a.s., RACIO, s.r.o., VEST spol. s r.o., J. J. Darboven, s.r.o., Johnson & Johnson, s.r.o., JaKu, s.r.o., květinářství Orchidej Zlín, SOŠ obchodu a služeb, Štursova 14, Olomouc, Základní umělecká škola Zlín, Štefánikova 2987, Zlín, Park Atrium s.r.o. Praha  a Učitelské noviny.

Dlouholetým partnerem akce je FILMFEST s.r.o., Zlínský kraj, Interhotel MOSKVA Zlín, JaKu, s.r.o., Crystalis, s.r.o., VITAR, s.r.o., a květinářství Orchidej Zlín. Hlavním partnerem je letos Seznam.cz, a.s.

Záměrem je podívat se na dětský svět v širším kontextu, kdy život a svět vnímáme komplexně, v souvislostech, kde vše souvisí se vším, jedna reakce ovlivní další, vyvolává a nabízí různé možnosti řešení a další návazné reakce. Již Jan Ámos Komenský vyjádřil danou myšlenku slovy „Všichni na jednom jevišti velkého světa stojíme, a cokoli se tu koná, všech se týče.“

Cílem je podporovat multidisciplinární spolupráci v problematice ochrany dítěte nejenom na místní úrovni, ale i v celorepublikovém a mezinárodním kontextu.

V rámci programu semináře se bude v úterý 30. května 2017 odpoledne promítat film JAKUB, který řeší problematiku domácího násilí. Po promítnutí je naplánovaná beseda s odborníky, za přítomnosti pana režiséra Davida Vignera, který přijal také pozvání do Křesla pro hosta, to je v programu semináře první den odpoledne.

Ve středu 31. května 2017 proběhne doprovodná akce semináře Dítě v krizi, divadelní inscenace #jsi_user, v sále Malá scéna, ZUŠ Štefáníkova 2987, Zlín, která řeší problematiku nebezpečí internetu a je připravená ve spolupráci se Studiem Ypsilon, Praha a se společností Seznam.cz, a.s. Dopoledne se uskuteční 2 představení určená školám, s následnou besedou s odborníky a pozvanými hosty, vždy po každém představení. Nebude zde volný vstup. Tato akce je již také, stejně jako seminář Dítě v krizi, z kapacitních důvodů uzavřená. Je přihlášeno více než 500 žáků základních a středních škol. Inscenace je i součástí doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2017.

PaedDr. Lenka Kubrichtová
organizátorka semináře
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.
Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 28 828/2012-25


Seminář  je  plně kapacitně vyčerpán a je uzavřen!

Dítě v krizi 2017 - PROGRAM
Dítě v krizi 2017 - INFORMACE PRO MÉDIA 
Inscenace #jsi_user - POZVÁNKA - Akce je neveřejná, je určená pouze přihlášeným školám a je již uzavřená

Akreditace na seminář není potřeba!


Dítě v krizi 2016

Ve dnech 30. - 31. května 2016,  proběhl v rámci doprovodného programu 56. ZLÍN FILM FESTIVALU 2016 již XVIII. ročník semináře Dítě v krizi - „Svět dětí na šachovnici života …“, Akreditace MŠMT ČR Č.j.: 7491/2015-1-285, který byl účastníky, jak vyplynulo ze zpětných dotazníků, opět kladně hodnocen a zazněla potřeba dalších takových setkání. Na seminář přijelo více než 160 účastníků, včetně lektorů a hostů. V úterý 31. května proběhla v rámci semináře divadelní inscenace #jsi_user, v sále Malá scéna, ZUŠ Štefáníkova 2987, Zlín, která řeší problematiku nebezpečí internetu a je připravena ve spolupráci se Studiem Ypsilon, Praha a se společností Seznam cz. Dopoledne ji shlédly nahlášené školy, jako součást doprovodného programu ZLÍN FILM FESTIVALU 2016. Přítomno bylo přes 100 diváků, žáků základních a studentů středních škol a odpoledne byla inscenace pro účastníky semináře Dítě v krizi. Po obou představeních proběhla beseda s herci a odborníky na dané téma. Hosty byli herec Pavel Nový a zpěvák Ben Cristovao.  

Věříme, že se nám podaří v příštím roce připravit další ročník semináře.

 Hezké léto.

PaedDr. Lenka Kubrichtová
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.
Akreditace MŠMT ČR. Č.j. 28 828/2012-25 
KALOKAGATHIE (vzdělávací zařízení) s.r.o.

Poděkování
Program 2016

FOTOGALERIE